1581 resultaten

Vrije Baptistengemeente De Voorhof
De Bolder
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Vrije Baptistengemeente De Wijngaard
Bleeklaan 119
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Vrije Evangelisatiekerk
de Warren 6
Tijnje (De Tynje)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrije Evangelisatiekerk Gereformeerde Bond
Bjirkewei 87
Twijzelerheide (Twizelerheide)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Vrije Evangelische Broedergemeente Jezus Leeft
Folgersterlaan 74 • Houtingehage
Luchtenveld
Gemeente Smallingerland
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrije Evangelische Gemeente
Zuidvliet
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Vrije Evangelische Gemeente
Prinses Beatrixstraat 18
Bergum (Burgum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Vrije Evangelische Gemeente

Minnertsga (Minnertsgea)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrije Evangelische Gemeente
Van Albadaweg 39
Oudebildtzijl (Ouwe-Syl)
Gemeente Het Bildt
Friesland

In gebruik
Vrije Evangelische Gemeente (VEG)
Molenpad 5 • Noordvliet
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Vrije Evangelische Gemeente - Aardappelkerkje
Noord Zz 41
Franeker (Frjentsjer)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Vrije Evangelische Gemeente De Brug
Brugstraat 3
Joure (De Jouwer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Vrije Evangelische Gemeente Eben Haezer

Oude Leije (Alde Leie)
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Afgebroken
Vrije Evangelische Gemeente Rehoboth
Middenweg 114
Bantega (Bantegea)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrije Gereformeerde Vereniging
Turfland 60
Lemmer (De Lemmer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Overgenomen
Vrije Zendingsgemeente Maranatha
Peter Stuyvesantweg 186
Nijetrijne
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
Vrijmetselaarsloge De Friesche Trouw
Bij de Put 15
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Eewal
Birdaard (Burdaard)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Schoterlandseweg 46
Jubbega-Schurega (Skuorregea)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Oosterkade 14
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan