1571 resultaten

Vrije Evangelische Gemeente De Brug
Brugstraat 3
Joure (De Jouwer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Vrije Evangelische Gemeente Eben Haezer

Oude Leije
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Afgebroken
Vrije Evangelische Gemeente Rehoboth
Middenweg 114
Bantega (Bantegea)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrije Gereformeerde Vereniging
Turfland 60
Lemmer (De Lemmer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Overgenomen
Vrije Zendingsgemeente Maranatha
Peter Stuyvesantweg 186
Nijetrijne
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
Vrijmetselaarsloge De Friesche Trouw
Bij de Put 15
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Eewal
Birdaard (Burdaard)
Gemeente Ferwerderdiel
Friesland

Afgebroken
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Schoterlandseweg 46
Jubbega - Schurega (Skuorregea)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Oosterkade 14
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Weerd 18
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Meinardswei 6
Minnertsga (Minnertsgea)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Achterwei 1
Morra (Moarra)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)

Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Jonkerschap 5
Achlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH) - 't Heechhout
Molenweg 9
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Waalse kerk Hoofdorgel
Grote Kerkstraat 222
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Waalse kerk Koororgel
Grote Kerkstraat 22
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Weeshuiskerk

Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Afgebroken
Welke kerk ??

Tjalleberd (Tjallebert)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Wijkcentrum Trefpunt
Oosterpark
Franeker (Frjentsjer)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Pas zoekopdracht aan