Spring direct naar: Over deze site | Bronvermelding | Copyright | Webmaster | Gebruikte afkortingen | Versie overzicht

Over deze site

Kerk & Orgel is een database met een grote hoeveelheid informatie (21052 records) over orgels en kerken in Nederland. De informatie is gezien vanuit de ogen van een organist. Ook orgels buiten kerken zijn beschreven, voorzover bekend. De site is continue in ontwikkeling. Aanvullende gegevens zijn altijd welkom en kunnen doorgegeven worden aan Flip Veldmans.

Bronvermelding

De informatie op deze site is eigendom van Flip Veldmans en mag niet zonder toestemming gebruikt of in enige vorm gedupliceerd worden. Neem voor informatie contact met de site eigenaar op.

Webmaster

De software en het ontwerp van deze site is van de hand van Ferdinand Veldmans.

Gebruikte afkortingen

ap = aangehangen pedaal
vervolg knock = Aantekeningen bij dispositien der merkwaardigste Kerkorgelen - N.A. Knock
aanv = aanvulling
baptisten div groeperingen = baptisten diverse groeperingen
bissch = bisschoppelijke
BO = Brabants Orgelbezit
OV = De Orgelvriend
disp.map = dispositiemap vb. Monumentenzorg
knock = Dispositien der merkwaardigste Kerk-orgelen - Nicolaas Arnoldi Knock
EP = elektrisch pneumatische tractuur
ev luth kerk = evangelisch lutherse kerk
ho = (na naam van de kerk) hoofdorgel
ho = (voor naam) huisorgel
kab.org = kabinetorgel
KKOR = Katholieke Klokken- en Orgelraad
KIL = kerken in Limburg
kl = klooster
kluiver: hist orgels in zld = kluiver: historische orgels in Zeeland
ko = (na naam van de kerk) koororgel
kriek/zandt: organum novum = organum novum, Orgelbeweging in Nederland sedert 1945, uitgave Boeijenga, Sneek
lno = langs nederlandse orgels uitgave Bosch & Keuning, Baarn
van 't kruys = M.H. van 't Kruys -Verzameling van disposities der verschillende orgels in Nederland
M = mechanische tractuur
NO = Nederland Orgelland
ned herv kerk = Nederlands Hervormde Kerk
Opos = onderpositief
OV = de orgelvriend
O & E = organist & eredienst
orgm = orgelmaker
orgm van hirtum = orgelmaker van Hirtum
org in ned = orgels in Nederland
Pn = pneumatische tractuur
prov = provinciehuis
jespers = repertorium
rk kerk = rooms-katholieke kerk
(tr.) = transmissie
WO II = Tweede Wereldoorlog
vp = vrij pedaal
zh = ziekenhuis

Versie overzicht

2.3 30-07-2016 Slim zoeken, waarbij zowel op namen als plaatsen kan worden gezocht.
2.1 30-04-2013 Groot onderhoud. Nieuw datamodel voor plaatsen/gemeentes/provincies. Automatische aanvulling/suggesties bij het zoeken.
Fotolijsten zijn tijdelijk niet beschikbaar.
2.0 01-01-2012 Zeer grote update met o.a. verbeterde navigatie, nieuwe record layout, relaties tussen kerken, Google Maps integratie, etc. etc.
1.4 23-07-2011 Fotolijst van kerken zonder foto's negeert nu kerken waarvan de foto op "geen" staat.
Diverse kleine verbeteringen (zie tickets).
1.3 11-06-2011 Uitgebreid zoeken doet het weer, diverse problemen opgelost.
In zoekresultaten kan nu ook op het sorteericoon geklikt worden om de zoekrichting te wisselen.
Fotolijsten zijn nu standaard ook op adres gesorteerd (na gemeente en plaatsnaam).
1.2 02-06-2011 Kerken hebben meer detail over hun status, ipv alleen of ze open/gesloten zijn.
In zoekresultaten kan in 2 richtingen gesorteerd worden door nog eens op de kolomnaam te klikken.
1.12 30-12-2009 Fotolijsten kunnen makkelijker gemaakt worden en hebben nu ook een printfunctie.
De contactpagina doet het weer, ook als je niet ingelogt bent.
1.11 05-08-2009 Sorteren werkt weer, altijd eindigend met sortering op plaatsnaam en naam.
PBase pagina cache werkte niet, dit is gerepareerd (database tabel ontbrak).
Lijst van recente records alleen zichtbaar na inloggen.
Link naar uitgebreid zoeken aan homepage toegevoegd en werkend gemaakt, ook zonder inloggen.
1.1 02-08-2009 Nieuwe sitenaam en lokatie.
Nieuwe functie voor uitgebreid zoeken.
Zoeken in PBase foto's verbeterd (zowel qua snelheid als qua resultaat).
Nieuwe layout homepage met o.a. links om snel door provincies te kunnen bladeren.
Lijst van meest recente wijzigingen aan homepage toegevoegd.
1.0 27-07-2008 Herontwerp van record functies.
Nieuwe layout van het record formulier, met extra optie om aan te geven dat kerk gesloten is en lijst van provincies.
Nieuwe elementen ('gesloten' en 'foto op PBase' op zoekresultaten scherm.
Opzoeken foto's uit PBase gaat efficienter en flexibeler. URL kan ook weer gewist of veranderd worden.
Ticketsysteem om fouten en verzoeken tot wijzigingen bij te houden.
0.91 20-04-2008 Zoeken gaat standaard op complete namen, voor deelresultaten moeten nu * gebruikt worden.
Layout van zoekresultatenscherm geoptimaliseerd zodat de lijst hoger staat.
0.90 13-04-2008 Zoekresultaten worden nu in pagina's van maximaal 20 records getoond.
Gemeente namen worden ook in de zoekopdracht meegenomen.
Nieuwe-stijl meldingen na acties (direct terug naar vorig scherm).
Bij teruggaan naar vorig scherm wordt nu het juiste scherm getoond ('history' werkt nu).
0.83 06-04-2008 Veld 'gemeente' toegevoegd aan records.
Layout records aangepast.
0.82 29-03-2008 In zoekoverzichten kan nu de sorteervolgorde veranderd worden door op de kolomkop te klikken.
0.81 16-03-2008 Automatisch fotozoeken voor limburg gefixt.
Als al bekend is dat er geen foto's zijn wordt er niks op PBase gezocht.
0.80 10-02-2008 Automatische link naar foto's op PBase bij bekijken records.
Automatische cursorpositie hersteld.
0.70 27-12-2007 Zoekfunctie vereenvoudigd door zoeken op plaatsnaam en specificatie samen te voegen.
Wildcard functie (vraagteken) toegevoegd aan zoeken.
0.61 01-12-2007 Fotolijsten gecorrigeerd. Kunnen nu overweg met records waar > 1 foto is aangegeven.
Aantal foto's aangegeven in fotolijsten (voor zoeken met foto's).
0.60 26-08-2007 Fotolijsten toegevoegd.
Ook normale zoekresultaten geven nu aan of er een foto van de buitenkant van de kerk is.
0.51 04-06-2007 Layout van record velden verbeterd: teksten die bij elkaar horen worden uitgelijnd.
0.50 09-04-2007 Zoeken op plaats/naam toegevoegd.
Layout records verbeterd.
Regels van uitgebreide informatieblokken worden nu afgebroken.
Site XHTML compliant gemaakt.
Vorige zoekopdracht wordt nu onthouden.
0.4120-02-2007Automatische cursorpositie hersteld.
0.4004-02-2007Beveiliging/login toegevoegd.
0.3131-12-2006Fout met aanhalingstekens in wijzigen records opgelost.
0.30 29-12-2006 Cursor wordt nu automatisch in zoekvelden gezet.
Nieuwe menu optie "Ga naar record" toegevoegd.
Veld "dispositie" aan records toegevoegd.
Waarschuwing over niet bestaande index opgelost.
0.20 03-12-2006 Sortering zoekresultaten aangepast.
Enkele hulpteksten toegevoegd.
0.1015-10-2006Eerste versie van de site.