1571 resultaten

Doopsgezinde kerk
Raadhuissstraat 26
Balk
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Vermaningsstrjitte 3
Berlikum (Berltsum)
Gemeente Menaldumadeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Skilwyk 27
Bolsward (Boalsert)
Gemeente Bolsward
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Julianalaan 12a
Buitenpost (Bûtenpost)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Doniaweg 34 • vh Dantumawoude
Damwoude (Damwâld)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Ds Veenweg 61 • Bovenknijpe
De Knijpe (De Knipe)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Legeweg 14
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Zuiderbuurt 26
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Hofstraat 1c
Franeker (Frjentsjer)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Doopsgezinde kerk
Stationsweg 60
Gorredijk (De Gordyk)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Hoofdstraat 44
Grouw (Grou)
Gemeente Boarnsterhim
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Offingaweg 17
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Karremanstraat
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Afgebroken
Doopsgezinde kerk
Herenweg 4
Hollum
Gemeente Ameland
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Eegracht 28
IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Rijksweg 138 • Jirnsum
Irnsum (Jirnsum)
Gemeente Boarnsterhim
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Haeredyk 31
Itens
Gemeente Littenseradiel
Friesland

Overgenomen
Doopsgezinde kerk
Midstraat 70 - 72
Joure (De Jouwer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Langewal • Hemrik
Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Bleekstraat 11 • Tuinstraat 16
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan