1571 resultaten

Bethanië-gemeente

Wijnjewoude (Wynjewâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Boeddhistische Tempel
Stoepawei 4
Hantum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Afgescheiden Gemeente
• Veenwoudsterwal
Veenwouden (Feanwâlden)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Afgescheiden Gemeente

Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Afgescheiden Gemeente De Ikker
• centrum
Bergum (Burgum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk

Franeker (Frjentsjer)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk
Boterstraat
Joure (De Jouwer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk

Koudum
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Niet in gebruik
Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk

Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Niet in gebruik
Christelijk Afgescheiden kerk

Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk
Stationsweg 37
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk
Zuidkade 54
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Nieuwe bestemming
Christelijk Gereformeerde kerk

Driesum (Driezum)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk
Zuiderkade 31
Franeker (Frjentsjer)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk

Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk

Minnertsga (Minnertsgea)
Gemeente Het Bildt
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk

Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk

Workum (Warkum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Overgenomen
Christelijk Gereformeerde kerk
Jeltewei 15
Hommerts (De Hommerts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk
Prinsenstraat 5
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan