Apostolisch Genootschap Zuilen
Overgenomen
Foto: Hans Vreeman
Prinses Margrietlaan 126
wijk Zuilen
Utrecht

Gemeente Utrecht
Utrecht

(Kerk)gebouw

Kerk gebouwd in 1958 als kerk Apostolisch Genootschap Zuilen aan de Prinses Margrietlaan.
De kerk is in 2010 gesloten De kerk is opgeheven, omdat men samenging met het andere gebouw van het Apostolisch Genootschap.
In 2010 heeft de Gereformeerde kerk vrijgemaakt deze kerk gekocht. De kerk heet nu Opstandingskerk. Ongeveer 775 kerkgangers.
Er zijn verbouwings- en uitbreidingsplannen voor dit gebouw.

Orgelhistorie

b: vrijwilligers onder leiding van Westerveld 1969; EP II vp: Hw 8-Zw 10-Ped 9

Dispositie

-

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding

Boeken
Dijk, Peter van/Oost, Ger: Utrecht Orgelstad (1981)19*
Tijdschriften en andere uitgaves
contactbrief voor kerkenverzamelaars 64(2010)31, 65(2011)24
Laatste update: 2017-05-09 11:45:30