3755 resultaten

RK klooster Oblaten van de H Franciscus van Sales (OSFS) - Studiehuis St Joseph
Pater de Leeuwstraat 1 - 3
Beek en Donk
Gemeente Laarbeek
Noord-Brabant

In gebruik
RK kerk H Michael hoofdwerk
Heuvelplein
Beek
Gemeente Laarbeek
Noord-Brabant

www.eustachiusparochie.nl
In gebruik
RK kerk H Lambertus
Kerkeveld 2
Beers
Gemeente Cuijk
Noord-Brabant

In gebruik
RK kerk H Petrus' Banden 't Loo
Loo 81
Bergeijk
Gemeente Bergeijk
Noord-Brabant

Afgebroken
RK klooster Assumptionisten (AA)
Loo 83 - 87
Bergeijk
Gemeente Bergeijk
Noord-Brabant

Niet in gebruik
Hervormde kerk - Lodewijkkerkje
Hofweg 56
Bergeijk
Gemeente Bergeijk
Noord-Brabant

In gebruik
RK kerk H Gerardus Majella
Weebosch 75
Weebosch
Gemeente Bergeijk
Noord-Brabant

In gebruik
Gemeentelijke Muziek- en Balletschool - Centrum voor de Kunsten
Burgemeester Stulemeijerlaan 3
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

In gebruik
RK klooster Zrs Ongeschoeide Karmelitessen (OCD)
Halsterseweg 248
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

Afgebroken
Hervormde kerk De Ark
Williamstraat 7
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

In gebruik
RK kerk H Joseph - St Jozef hoofdorgel
Bredasestraat 3
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

Afgebroken
Crematorium Zoomstede
Mastendreef 5
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

In gebruik
Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk
Bolwerk Zuid 134
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

In gebruik
RK kerk Emmaus
Korenberg 90
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

Overgenomen
RK klooster Zrs Franciscanessen van Oudenbosch (PR)
Boxhornstraat 2
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

Afgebroken
RK kerk HH Martelaren van Gorcum
Bolwerk Zuid
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

Afgebroken
Bejaardentehuis Avondvrede

Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

In gebruik
Bejaardentehuis St Gertrudis - Huize St Gertrudis
Blauwehandstraat
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

In gebruik
RK klooster Broeders van Huijbergen - St Franciscusklooster
Hoogstraat 21 - 29
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

www.abcfh.nl
Niet in gebruik
RK klooster Zrs van het H Hart - klooster St Jozef
Bernadettestraat 2
Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Noord-Brabant

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan