3755 resultaten

RK kerk H Hart van Jezus hoofdorgel
Bindersestraat 4 • Binderseind
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Afgebroken
RK kerk Onze Lieve Vrouw Middelares Aller Genaden
Peeleik
Brouwhuis
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Nieuwe bestemming
RK kerk H Anna
Engelseweg • hoek Floressestraat
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Nieuwe bestemming
RK kerk H Leonardus van Veghel
Wethouder Ebbenlaan 129
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Nieuwe bestemming
RK kerk Verrijzenis van Jezus Christus
Tjerk Hiddestraat
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

In gebruik
RK kerk H Paulus
Paulus Potterlaan 2
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

In gebruik
Bejaardentehuis St Jozef

Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

In gebruik
Gemeentehuis

Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

In gebruik
RK kerk - schuurkerk

Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Afgebroken
Hervormde kerk - Gereformeerde kerk De Ark - Sionskapel
Eisenhowerlaan 7
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Nieuwe bestemming
Huisorgel Rooy Dorthy de - in Pastorie RK kerk Onze Lieve Vrouw
Wilhelminalaan
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Particulier
RK klooster Paters en Broeders (SCJ) - Missiehuis Christus Koning
Wilhelminastraat
Brouwhuis
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

In gebruik
RK klooster Zrs van Liefde (Tilburg)
Wesselmanlaan 27
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Afgebroken
RK klooster Zrs Onze Lieve Vrouw - St Jozefsgaarde

Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Niet in gebruik
RK klooster Kapucijnen (OFMCap; OMCap) - RK kerk H Antonius van Padua
Molenstraat 195
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Nieuwe bestemming
RK kerk H Bernadette
Margrietlaan 4a
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Nieuwe bestemming
RK kerk H Jozef hoofdorgel
Bakelsedijk
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

In gebruik
RK kerk H Jozef koororgel
Bakelsedijk
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

In gebruik
RK kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Wilhelminalaan 18 • Kromme Steenweg 16
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

Nieuwe bestemming
Ziekenhuis St Lambertus - Zrs van Liefde
Wesselmanlaan 25
Helmond
Gemeente Helmond
Noord-Brabant

In gebruik
Pas zoekopdracht aan