1586 resultaten

Ziekenhuis - Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Ziekenhuis Bonifatius
Mr Troelstraweg 78
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Ziekenhuis Huylckenstein - Ned Hervormde kapel
Eekwerdlaan 1
Bolsward (Boalsert)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Ziekenhuis Spiker
Nessenweg 2
Ternaard
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Ziekenhuiskapel
Beatrixoord 1
Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Ziekenhuiskapel - Ned Hervormde kapel
F Campuslaan 2
Bolsward (Boalsert)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan