1586 resultaten

Vrije Zendingsgemeente Maranatha
Peter Stuyvesantweg 186
Nijetrijne
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
Vrijmetselaarsloge Concordia Res Parvae Crescunt
Looxmagracht 20
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Vrijmetselaarsloge De Friesche Trouw
Bij de Put 15
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Eewal
Birdaard (Burdaard)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Schoterlandseweg 46
Jubbega-Schurega (Skuorregea)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Oosterkade 14
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Weerd 18
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Meinardswei 6
Minnertsga (Minnertsgea)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Achterwei 1
Morra (Moarra)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)

Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH) - 't Heechhout
Molenweg 9
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Waalse kerk Hoofdorgel
Grote Kerkstraat 222
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Waalse kerk Koororgel
Grote Kerkstraat 22
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Welke kerk ??

Tjalleberd (Tjallebert)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Wijkcentrum Trefpunt
Oosterpark
Franeker (Frjentsjer)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Zevende-dags Adventisten
Voorstreek 36
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Zevende-dags Adventisten

Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Zevende-dags Adventisten - Adventskerk
Eeskwerd 1
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Ziekenhuis - Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

http://www.antonius-frl.nl
In gebruik
Ziekenhuis - Diaconessenhuis
Noordersingel 88
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan