1573 resultaten

Gereformeerde kerk It Ljochtbaeken
Buorren 31
Oudega (Aldegea)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Jacob Tsjerke
De Sannen 22
Droegeham (Drogeham)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Menorah
Dwarswijk 350 • noordoost
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Menorah
Dwarswijk
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Nij Sion
Bornensisstraat 7 • Bornensistrjitte 7
Niawier (Nijewier)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk Oase
Ringweg 3 • wijk Folegeren
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Oase
Weideflora 142
Huizum
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Ontmoeting
Langestreek 21
Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk Open Hof
G van Saksenstraat 14
Sint Jacobiparochie (Sint Jabik)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk Rehoboth
Heerenweg 16
Suameer (Sumar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk Rehoboth
Optwizel 64
Twijzel (Twizel)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Sion
Marktweg 55
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk Terskflier
Tjerk Hiddesstritte 27
Seisbierrum (Sexbierum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
Snip 14
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Huizum
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
Kleinzand 22
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk vrijgemaakt

Driezum (Driesum)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
Terppaed 7
Seisbierrum (Sexbierum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
Schoolstraat 11
Arum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk vrijgemaakt
Trynwaldsterdyk 20
Giekerk (Gytsjerk)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan