Zoekresultaten (1586 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgelfoto's
11817 Dokkum Baptisten Gemeente De Ontmoeting Stationsweg 47 Dongeradeel Friesland In gebruik
22656 Leeuwarden (Ljouwert) Baptistengemeente Zuidvliet Leeuwarden Friesland Niet in gebruik
22822 Franeker (Frjentsjer) Baptistengemeente Zilverstraat 46 Franekeradeel Friesland Niet in gebruik
21962 Drachten Baptistengemeente Bethel Vogelzang Smallingerland Friesland Afgebroken
14431 Leeuwarden (Ljouwert) Baptistenkerk Noordvliet M H Trompstraat 4a Leeuwarden Friesland Afgebroken
18467 Sneek (Snits) Baptistenkerk Selfhelpweg 22 Sneek Friesland In gebruik
22201 Zandbulten Baptistenkerk Kollumerzwaag Kollumerland Friesland Niet in gebruik
23092 Dokkum Baptistenkerk Diepwal 29 Dongeradeel Friesland Nieuwe bestemming
5247 Noordbergum (Noardburgum) Baptistenkerk - Unie van Baptisten Gemeenten in Ned Zevenhuisterweg 39 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik
22268 Gorredijk (De Gordyk) Baptistenkerk - Vrije Baptistengemeente Brouwerswal 58 Opsterland Friesland In gebruik
11935 Drachten Baptistenkerk Bethel Smallingerland Friesland Afgebroken
11249 Bolsward (Boalsert) Bejaardentehuis N Reijnstraat 19 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik
17884 Witmarsum (Wytmarsum) Bejaardentehuis Ayola State van Aylvaweg 29 Wunseradiel Friesland In gebruik
4155 Koudum Bejaardentehuis Claerbergen - De Finke Tjalke van de Walstraat 26 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik
23393 Sint Nicolaasga (Sint Nyk) Bejaardentehuis De Boskranne Boskrânne 2 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming
13742 Hollum Bejaardentehuis De Stelp H D Catsstraat 4 Ameland Friesland In gebruik
18333 Workum (Warkum) Bejaardentehuis Marienacker Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik
14450 Leeuwarden (Ljouwert) Bejaardentehuis St Jozef Eestraat 15 Leeuwarden Friesland In gebruik
9930 Blauwhuis (Blauhûs) Bejaardentehuis Teatskehus Vitusdyk 2 Wymbritseradiel Friesland Afgebroken
10704 Drachten Bethanie Gemeente Klokhuislaan 12 Smallingerland Friesland In gebruik
Pas zoekopdracht aan