1573 resultaten

RK klooster Zrs van Liefde (Schijndel)
Aylvaweg 29
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs van Julie Postel
Schuur 76
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs van Julie Postel
Tjalke van de Walstraat 24
Koudum
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs van JMJ - St. Bonifaciusgesticht
Oude Koemarkt
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs van JMJ - St Bonifaciusgesticht
Leeuwarderweg
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs van JMJ - klooster Marienacker
Noard 177
Warkum (Workum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs van JMJ - Bejaardentehuis Bonifatiushuis
Jachthavenstraat 28
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs van JMJ
Jachthavenstraat 28
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs van JMJ

Heeg (Heech)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs van het H Hart
De Fennen 240
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs van de Retraite

Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen)

Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs van de Goddelijke Voorzienigheid (Sittard)
Harinxmastraat 43
Heeg (Heech)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Zrs van "De Voorzienigheid"
Vitusdyk 29
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Sint Joseph Te Heerlen - Verpleegtehuis

Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Redemptoristinnen (OssR)
Partijerweg 6
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Premonstranten - klooster Bethlehem
• Bij Oudkerk
Bartlehiem
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs Ongeschoeide Karmelitessen (OCD)
Burgemeester Wuiteweg 162
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Zrs Ongeschoeide Karmelitessen (OCD)
Stationsweg 63
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Norbertinessen Bethlehem

Jelsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan