1573 resultaten

Verzorgingshuis Foswert

Ferwert (Ferwerd)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Vergadering van Gelovigen Rehoboth
Hantumerweg 38
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Vergadering van Gelovigen Immanuel
Commanderij 20
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Nieuwe bestemming
Vergadering van Gelovigen
Prins Mauritsstraat 4
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Vergadering van Gelovigen
Archipelweg 222
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

http://vergadering.nu/vergleeuwarden.htm
In gebruik
Verenigingsgebouw Ons Huis - Galileerkapel
Bleeklaan 119
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Vereniging voor Rechtzinnig Hervormden - Pnielkapel
Fabritiusstraat 31 • hoek Jozef Israëlsstraat - Leeuwarden-zuid
Huizum
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Vereniging tot inwendige zending Uw Koninkrijk Kome - De Kapel
Berglaan 10
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Filadelfia
Kleinzand 167
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Archipelweg 133
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Rikkingahof 1
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Verenigde Pinkster- en Evangelie Gemeente Eben Haezer
Brouwerswal 58
Gorredijk (De Gordyk)
Gemeente Opsterland
Friesland

Overgenomen
Verenigde Christelijke Gemeente
Legeweg 14
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Unie van Baptisten Gemeenten in Ned Pniel
Leliestraat 3 - 5
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Unie van Baptisten Gemeenten in Ned Het Baken
Nieuweweg 29
Koudum
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Unie van Baptisten Gemeenten in Ned Elim
Zuidkade 54
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Unie van Baptisten Gemeenten in Ned De Thuishaven
Skoallestrijitte 28
Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Unie van Baptisten Gemeenten in Ned Bethel
de Lanen 65
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

In gebruik
Unie van Baptisten Gemeenten in Ned - Vredekerk
Oppenhuizerweg 7 - 9
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Afgebroken
Unie van Baptisten Gemeenten in Ned - Bethel-El
It Sud 52
Warkum (Workum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan