1573 resultaten

Vrije Evangelische Gemeente Rehoboth
Middenweg 114
Bantegea (Bantega)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Zrs Premonstranten - klooster Bethlehem
• Bij Oudkerk
Bartlehiem
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - Mariakerk
Tsjerkepaed 3
Bears (Beers)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Kerkepad Oost 17
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk
Achter de Hiemen 41
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde Dorpskerk
Van Lijndenlaan 15 • Hoofdstraat
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Adelskerk
Beetsterweg 22 • Oud Beets
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Huisorgel particulier

Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Psychiatrisch Ziekenhuis Trefpunt
De Wissel 1
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

Niet in gebruik
Doopsgezinde kerk
Vermaningsstrjitte 3
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Buorren 61
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Kruiskerk
Hofsleane 23
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Koepelkerk H Michael
Tsjerkestrjitte 2
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Oude Berlikummerweg
Bitgum (Beetgum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Martinus
Buorren 13
Bitgum (Beetgum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
J H van Aismawei 11
Bitgummole (Beetgumermolen)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Bejaardentehuis Teatskehus
Vitusdyk 2
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk H Vitus
Vitusdyk
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk H Vitus hoofdorgel
Vitusdyk 27
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
RK kerk H Vitus koororgel
Vitusdyk 27
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan