1573 resultaten

RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariengaarde Koororgel
Mariengaarderweg
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariengaarde Hoofdorgel
Mariengaarderweg
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariendal
• Lidlum
Oosterbierum (Easterbierrum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Nieuw Galilea
Oosterkade 14 • Oosterkade
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
RK klooster Mons Sanctae Maria
Oude Heereweg
Eanjum (Anjum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Minderbroeders

Gorredijk (De Gordyk)
Gemeente Opsterland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Minderbroeders
Tweebaksmarkt • Oldegalileen
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
RK klooster Ludingakerke

Lidlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Klaarkamp
Birdaarsterstraatweg
Sijbrandahuis (Sibrandahûs)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Jezuïten

Nes
Gemeente Ameland
Friesland

Afgebroken
RK klooster Fraters van Tilburg (BCMM) - Fraterhuis
Haverkamp 6
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Fraters van Tilburg (BCMM)
Titus Brandsmaweg 6
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Fraters van Tilburg (BCMM)
Groningerstraatweg 55
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Franciscanen (OFM; OSF)
Boereplein 10 • Minderbroeders
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK klooster Franciscanen (OFM; OSF)
Museumplein 2
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Foswerd - Benedictijnen

Ferwert (Ferwerd)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Dominicanen (OP)
Grote Kerkstraat • Jacobijnenkerkhof 95
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
RK klooster De Schierstins

Veenwouden (Feanwâlden)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
RK klooster Cistercienzers Klaarkamp "Clarus Campus" - Claerkamp
Klaarkampseweg • Bij Sybrandahuis
Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Cisterciënzers

Harich
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan