1573 resultaten

RK klooster Zrs - Liefdezusters van de H Carolus Borromeus
De Diken 10
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs - Liefdezusters van de H Carolus Borromeus
Bordine 1
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs - Liefdezusters van de H Carolus Borromeus
Dr Pieter Sipmastraat 3
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs - Liefdezusters van de H Carolus Borromeus
Sophiastraat 1
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs - Liefdezusters van de H Carolus Borromeus
Johan Nagelhoutlaan 1-15
Bakhuzen (Bakhuizen)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs - Kleine Zusters van de H. Jozef (SMSJ)
Burgemeester Wuiteweg 1
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Zrs - Kleine Zusters van de H. Jozef (SMSJ)
Hopperus Bumaperk 12 - 16
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs - Kleine Zusters van de H. Jozef (SMSJ)
Overstesingel 5
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs - Bethlehem

Oudkerk (Aldtsjerk)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster St Odulphus
De Klaster
Hemelum (Himmelum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK klooster St Anna - Grauwe Begijnen
Bagijnestraat 59
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
RK klooster Smalle Ee

Boarnburgum (Boornbergum)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Smalgene

Kollum
Gemeente Kollumerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Ridderlijke Duitsche Orde (RDO)
• bij Akkrum
Nes
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
RK klooster Redemptoristen (CSSR)
Wittemer Allee 32
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Paters Minderbroeders

Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Pater Minderbroeders

Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
RK klooster Ongeschoeide Karmelieten (OCD)

IJlst (Drylts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Ongeschoeide Karmelieten (OCD)

Woudsend (Wâldsein)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Oldeklooster - Abdij Bloemkamp - Paters Cistercienzers
• Bolsward
Hartwerd (Hartwert)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan