1573 resultaten

Doopsgezinde kerk

Arum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Vermaningssteeg
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Vermaningssteeg
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
Doopsgezinde kerk
Oudemanssteeg
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk - Doopsgezinde Vermaning
Hoofdstraat 57
Koudum
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Niet in gebruik
Doopsgezinde kerk - Doopsgezinde Vermaning
Wirdumerdijk 18
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk - Doopsgezinde Vermaning
Vermaningsteeg 5 • Herewal
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk - Feanster Fermanje
Gedempte Vaart 25
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk - Fermanje
Kakewei 16 • Achterweg
Stiens
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk - Grote Vermaning
Tuinen 12
Hindeloopen (Hylpen)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk - Julianakerk
Dominee Schuilingstraat 6
Ouwe-Syl (Oudebildtzijl)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk - Kleine Huis
Vermaningsstraat
Grouw (Grou)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk - Menistengemeente

Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Gemeente Kollumerland
Friesland

Afgebroken
Doopsgezinde kerk - Menno Simons Monument
Arumerweg 40
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk - schuilkerk De Fermanje
Grote Buren 28
Pingjum (Penjum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk - Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Jonkerschap 5
Achlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk De Vermaning
Andringastrjitte 7 - 9 • Andringastraat 7 - 9
Oldeboorn (Aldeboarn)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk De Vermaning
Langebuorren 53
Hallum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk Nieuwe Huys
Boterstraat
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Doopsgezinde schuilkerk
Waag • Zwitserwaltje 14
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan