Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Sort asc Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
11239 Boelensloane (Boelenslaan) Voortgezette Gereformeerde kerk in Ned (vGKN) - De Kapel (Witte kerk) Boelenswei 52 Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
11240 Boer Hervormde kerk - Mariakerk Oude Weg 1 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
1175 Boksum Gereformeerde kerk Oedsmawei 17 Menameradiel Friesland In gebruik 0
21355 Boksum Hervormde kerk - Margaretakerk Sint Margrietwei 1 Menameradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
1176 Boxum Hervormde kerk St Margaretha St Margrietwei 1 Menameradiel Friesland In gebruik 0
1173 Boyl (Boijl) Hervormde kerk Boijerweg 87 Weststellingwerf Friesland In gebruik 0
1259 Brantgum Hervormde kerk Ids Wiersmastrjitte 4 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
22620 Britsum Gereformeerde kerk Lieuwe Jellemastrjitte 2 Leeuwarderadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
1386 Britsum Gereformeerde kerk De Hoeksteen Stedpaed 23 Leeuwarderadeel Friesland In gebruik 0
1384 Britsum Hervormde kerk St Johannes - Joris Terp 2 Greate Buorren 1 Leeuwarderadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
1387 Britswert (Britswerd) Gereformeerde kerk Littenseradeel Friesland In gebruik 0
1388 Britswert (Britswerd) Hervormde kerk - St Joris - St Johannes Baptiste Terp 2 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
19055 Broeksterwâld (Broeksterwoude) Christelijk Gereformeerde kerk Andreas (CGK) Kavelweg 39 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
1400 Broeksterwâld (Broeksterwoude) Christelijk Gereformeerde kerk Petrus (CGK) Kavelweg 39 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
9083 Broeksterwâld (Broeksterwoude) Gereformeerde kerk Ds Feitsmaweg 2 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
1482 Burchwert (Burgwerd) Hervormde kerk St Johannes de Evangelist Doniaweg Kerkhof 1 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
21699 Burchwert (Burgwerd) Huisorgel Heide Ds J van der Hervormde Pastorie Wunseradiel Friesland Particulier 0
11436 Burchwert (Burgwerd) RK kerk H Johannes - Johanneskapel Kapelstrjitte 2 Kapelstraat 2 Wunseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
1113 Burdaard (Birdaard) Gereformeerde kerk - Tsjerke Oan 'e Ie Ds R H Kuiperstraat 8 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
1115 Burdaard (Birdaard) Hervormde kerk - Tsjerke op 'e Terp Kerkbuurt 3 Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan