1573 resultaten

Voortgezette Gereformeerde kerk in Ned (vGKN) - De Kapel (Witte kerk)
Boelenswei 52
Boelensloane (Boelenslaan)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Mariakerk
Oude Weg 1
Boer
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Oedsmawei 17
Boksum
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Margaretakerk
Sint Margrietwei 1
Boksum
Gemeente Menameradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Margaretha
St Margrietwei 1
Boxum
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Boijerweg 87
Boyl (Boijl)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Ids Wiersmastrjitte 4
Brantgum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Lieuwe Jellemastrjitte 2
Britsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk De Hoeksteen
Stedpaed 23
Britsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Johannes - Joris
Greate Buorren 1 • Terp 2
Britsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk

Britswert (Britswerd)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - St Joris - St Johannes Baptiste
Terp 2
Britswert (Britswerd)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Andreas (CGK)
Kavelweg 39
Broeksterwâld (Broeksterwoude)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk Petrus (CGK)
Kavelweg 39
Broeksterwâld (Broeksterwoude)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Ds Feitsmaweg 2
Broeksterwâld (Broeksterwoude)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Johannes de Evangelist
Kerkhof 1 • Doniaweg
Burchwert (Burgwerd)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Huisorgel Heide Ds J van der
Hervormde Pastorie
Burchwert (Burgwerd)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Particulier
RK kerk H Johannes - Johanneskapel
Kapelstraat 2 • Kapelstrjitte 2
Burchwert (Burgwerd)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk - Tsjerke Oan 'e Ie
Ds R H Kuiperstraat 8
Burdaard (Birdaard)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Tsjerke op 'e Terp
Kerkbuurt 3
Burdaard (Birdaard)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan