Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Sort asc Kerkfoto's Orgels
9023 Harich RK klooster Cisterciënzers De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
9112 Tjalhuizen (Tjalhuizum) Hervormde kerk Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
9426 Ouwe-Syl (Oudebildtzijl) Hervormde kerk Leijsterstreek 29 Het Bildt Friesland Afgebroken 0
9920 Rottum RK klooster Zrs Benedictijnen - Julianazusters Kloosterweg 13 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
9930 Blauhûs (Blauwhuis) Bejaardentehuis Teatskehus Vitusdyk 2 Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
10059 Almarijp Hervormde kerk Fjildwei 21 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
10203 Eagum (Aegum) Hervormde kerk - toren Maser Wybrensdyk Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken + 2 0
10659 Appelscha Doopsgezinde kerk Boslaan 13 Ooststellingwerf Friesland Afgebroken 0
10675 Sneek (Snits) Christelijke Belangen nu Singel Achterom Sneek Friesland Afgebroken 0
23169 Wijnjewoude (Wynjewâld) Bethanië-gemeente Opsterland Friesland Afgebroken 0
10706 Heerenveen (It Hearrenfean) Christelijk Gereformeerde kerk Het Baken (CGK) Schoterlandseweg 29 Heerenveen Friesland Afgebroken 0
11066 Beetstersweach (Beetsterzwaag) Hervormde kerk - Adelskerk Oud Beets Beetsterweg 22 Opsterland Friesland Afgebroken + 4 0
11194 Burdaard (Birdaard) Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH) Eewal Ferwerderadiel Friesland Afgebroken 0
11247 Boalsert (Bolsward) Hervormde Evangelisatie Broereplein 7 Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
11257 Boalsert (Bolsward) RK kapel - Martinushuis Grote Dijlakker 4 - 6 Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
11258 Boalsert (Bolsward) Joodse Synagoge Kerkstraat 17 Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
11316 Boazum (Bozum) Hervormde kerk Rechtszinnig Waltawei 20 Littenseradeel Friesland Afgebroken 0
11317 Boazum (Bozum) Gereformeerde kerk It Heech 3 Littenseradeel Friesland Afgebroken 0
11825 Donkerbroek Hervormde kerk Rechtzinnig Ooststellingwerf Friesland Afgebroken 0
11873 Eagmaryp (Akmarijp) Hervormde kerk Fjildwei 21 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan