Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Sort asc Plaats Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
2039 Driezum (Driesum) Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) Dantumadeel Friesland In gebruik 0
2040 Driezum (Driesum) Gereformeerde kerk Wouterswoude Voorweg 27 Dantumadeel Friesland Afgebroken 0
2045 Droegeham (Drogeham) Gereformeerde kerk Jacob Tsjerke De Sannen 22 Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
2046 Droegeham (Drogeham) Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) De Buorren 63 Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
2049 Dronryp (Dronrijp) Gereformeerde kerk - Rehobothkerk Hearewei 15 Menameradiel Friesland Afgebroken 0
2050 Dronryp (Dronrijp) RK kerk H Maria Geboorte Dubbelestreek 14 Menameradiel Friesland In gebruik 0
2051 Dronryp (Dronrijp) Hervormde kerk St Salvius - d'Alde Wite Tsjerkebuorren 17 Menameradiel Friesland In gebruik 0
2096 Ychtenbrêge (Echtenerbrug) Gereformeerde kerk Duimstraat 16 Lemsterland Friesland Nieuwe bestemming 0
2136 Edens (Iens) Hervormde kerk Iens Van Burmaniawei 3 Littenseradeel Friesland In gebruik 0
2138 Ee (Ie) Gereformeerde kerk Eben Haezer Stienfeksterwei 15 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
2139 Ee (Ie) Hervormde of Sint Gangulfuskerk (Omgang 1) Omgong 1 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
2158 Earnewâld (Eernewoude) Gereformeerde kerk Eben Haezer Wiidswei 6 - Earnewald Wiedswei 6 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
2159 Earnewâld (Eernewoude) Hervormde kerk - Agnestsjerke Earnewald Dominee Offerhausweg 1 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
2163 Eestrum (Jistrum) Gereformeerde kerk Marwei 2 Tytjerksteradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
2164 Eestrum (Jistrum) Hervormde kerk St Petrus Schoolstraat 2 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik + 1 0
2353 Ealahuzen (Elahuizen) Hervormde kerk Nijega - kerk in het west uiteinde van het dorp Tsjerkewei 3 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
2371 Elsloo Hervormde Dorpskerk Hoofdweg 42 Ooststellingwerf Friesland In gebruik + 1 0
2423 Ingelum (Engelum) Hervormde kerk St Christoforus Tsjerkeleane 5 Menameradiel Friesland In gebruik 0
2424 Ingwierrum (Engwierum) Hervormde kerk Tsjerkepaed 1 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
2564 Exmorra (Eksmoarre) Hervormde kerk Johannes de Doper Dorpsstraat 66 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan