Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
13548 Hijum Doopsgezinde kerk Skoallestrjitte 9 Leeuwarderadeel Friesland Nieuwe bestemming 0
21999 Hindeloopen (Hylpen) Doopsgezinde kerk Klinten 8 Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
13754 Holwerd (Holwert) Doopsgezinde kerk Stasjonswei 3 Stationsweg 3 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
14978 Mildam (Mildaam) Doopsgezinde kerk Molenlaan Heerenveen Friesland Afgebroken 0
15043 Munnekezijl Doopsgezinde kerk Kollumerland Friesland In gebruik 0
15314 Terhorne (Terherne) Doopsgezinde kerk Buorren 35 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
17429 Vlieland Doopsgezinde kerk Vlieland Friesland Afgebroken 0
17731 West Terschelling Doopsgezinde kerk Molenstraat 22 Terschelling Friesland In gebruik + 1 0
17809 Wijckel (Wikel) Doopsgezinde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
18356 Frjentsjer (Franeker) Doopsgezinde kerk Voorstraat 71 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
22482 Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl) Doopsgezinde kerk en Gedeeltelijk Onder de Gemeente Tietjerksteradeel Dantumadeel Friesland In gebruik 0
22606 Berltsum (Berlikum) Doopsgezinde kerk Buorren 61 Menameradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
22607 Boazum (Bozum) Doopsgezinde kerk De Havens 8 Littenseradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
22746 Tzummarum (Tsjummearum) Doopsgezinde kerk Formoanje 1 en 2 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
22748 Warga (Wergea) Doopsgezinde kerk Gele Eker 1 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming 0
23460 Warga (Wergea) Doopsgezinde kerk Kerkbuurt 10 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming 0
23197 Holwerd (Holwert) Doopsgezinde kerk Koningsstraat Dongeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
23219 Frjentsjer (Franeker) Doopsgezinde kerk Voorstraat 15 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
23296 Hollum Doopsgezinde kerk Herenweg 4 Ameland Friesland Afgebroken 0
23347 Warga (Wergea) Doopsgezinde kerk 't Noard Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan