1573 resultaten

Baptisten - Diverse Groeperingen
Noorderhaven 497 - 499
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Afgebroken
Baptisten - Diverse Groeperingen
Cynthia Lenigestraat 10
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Baptisten - Diverse Groeperingen

Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Badkerk

Nes
Gemeente Ameland
Friesland

Afgebroken
Badkapel De Rots
Strandweg 38
Nes
Gemeente Ameland
Friesland

Afgebroken
Apostolisch Genootschap
Van Haersmasingel 30
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Apostolisch Genootschap
Piet van der Hemstraat 2
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Apostolisch Genootschap
Hoge Dijk • aan de Pôlle
Rotsterhaule
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Apostolisch Genootschap
Gerben Bootsmastraat 51
Lemmer (De Lemmer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Apostolisch Genootschap

Spanga
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Afgescheiden Vrije Evangelische Gemeente

Minnertsga (Minnertsgea)
Gemeente Het Bildt
Friesland

In gebruik
Abdij

Gerkesklooster-Stroobos (Gerkeskleaster-Strobos)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Afgebroken
Evangelisch Lutherse kerk

Warkum (Workum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan