1573 resultaten

RK klooster Zrs Franciscanessen van Bennebroek - Zrs Franciscanessen van St Lucia
Grote Kerkstraat 89
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Bennebroek - Zrs Franciscanessen van St Lucia
Zuupsteeg
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van de H Familie
Schapekamp 1
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Denekamp
Fok 55
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Denekamp
Fok 61
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Denekamp
Van Maasdijkstraat 17
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Münster
Engelumerstraat 22
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Münster
mr P J Troelstraweg 78
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Münster
Voorstreek 62
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Münster
Voorstreek
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs Franciscanessen van Münster - Mooi Gaasterland
Marderleane 1
Rijs (Riis)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Overgenomen
RK klooster Zrs Mariendal

Lidlum
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
RK klooster Zrs Norbertinessen

Veenklooster
Gemeente Kollumerland
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Zrs Norbertinessen Bethlehem

Jelsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs Ongeschoeide Karmelitessen (OCD)
Burgemeester Wuiteweg 162
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Zrs Ongeschoeide Karmelitessen (OCD)
Stationsweg 63
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Premonstranten - klooster Bethlehem
• Bij Oudkerk
Bartlehiem
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster Zrs Redemptoristinnen (OssR)
Partijerweg 6
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs Sint Joseph Te Heerlen - Verpleegtehuis

Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Zrs van "De Voorzienigheid"
Vitusdyk 29
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Niet in gebruik
Pas zoekopdracht aan