Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Sort asc Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
15043 Munnekezijl Doopsgezinde kerk Kollumerland Friesland In gebruik 0
15202 Nieuwebrug (Nijbrêge) Hervormde kerk Bethel Heerenveen Friesland Afgebroken 0
15282 Nijeberkoop Gereformeerde Evangelisatie Ooststellingwerf Friesland Afgebroken 0
15558 Oenkerk (Oentsjerk) Gereformeerde kerk Tytjerksteradiel Friesland Afgebroken 0
15671 Oosterlittens (Easterlittens) Hervormde Evangelisatie Littenseradeel Friesland Niet in gebruik 0
15673 Oostermeer (Eastermar) Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH) Tytjerksteradiel Friesland Afgebroken 0
15772 Oude Leije (Alde Leie) Vrije Evangelische Gemeente Eben Haezer Leeuwarderadeel Friesland Afgebroken 0
15791 Oudehorne (Aldhoarne) Hervormde Evangelisatie Daniel Heerenveen Friesland Niet in gebruik 0
15843 Paesens (Peazens) Gereformeerde kerk Dongeradeel Friesland Afgebroken 0
16630 Spanga Apostolisch Genootschap Weststellingwerf Friesland In gebruik 0
16758 Suawoude (Suwâld) Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) Tytjerksteradiel Friesland Afgebroken 0
16830 Terwispel Gereformeerde Evangelisatie Opsterland Friesland Niet in gebruik 0
16964 Tjalleberd (Tjallebert) Gereformeerde kerk Heerenveen Friesland Afgebroken 0
17429 Vlieland Doopsgezinde kerk Vlieland Friesland Afgebroken 0
17627 Warga (Wergea) Gereformeerde Evangelisatie Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
17809 Wijckel (Wikel) Doopsgezinde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
17821 Wijnaldum (Winaem) Gereformeerde Evangelisatie Harlingen Friesland Afgebroken 0
17828 Wijnjewoude (Wynjewâld) Gereformeerde kerk Opsterland Friesland Afgebroken 0
17865 Winsum Hervormde kerk Rechtszinnig Littenseradeel Friesland Niet in gebruik 0
17921 Warkum (Workum) Evangelisch Lutherse kerk Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan