1573 resultaten

Vrije Baptistengemeente De Voorhof
De Bolder
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Vrije Baptistengemeente Bethel
Brouwersingel 3
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Overgenomen
Vrije Baptistengemeente Bethel
Oprijlaan 3
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Vrije Baptisten Philadelfia
Prof Holwardastraat 21
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Vrije Baptisten Immanuel - Pinkstergemeente
Commanderij 20
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrije Baptisten Gemeente Nehemia - Gemeentecentrum De Poort
Zaagmolenstraat 2
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Vrije Baptisten Gemeente Maranatha
Schilcampen 49
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Overgenomen
Vrije Baptisten Gemeente De Bron
Middelzeelaan 1
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
Vrije Baptisten Elim
Tuymelaarstraat 2
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Vrije Baptisten - Diverse Groeperingen Rehoboth
Wega 1 • Sirius
Lemmer (De Lemmer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Vrije Baptisten
Douwe Kalmanlaan 2
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Vrije Baptisten
Wilaarderburen 1
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Vrij Katholieke kerk St Albaan
Sweelinckstraat 39a
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Vrij Gereformeerde kerk De Mirt
Beatrixlaan 36a • Bernhardlaan 3
Wolvega (Wolvegea)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Vrij Gereformeerde kerk
Optwizel 35
Twijzel (Twizel)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Vredekapel - Vredetempel
Murnserleane 1
Rijs (Riis)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Voortgezette Gereformeerde kerk in Ned Jezus Leeft
Folgersterloane 74
Drachtster Kompenije (Drachtstercompagnie)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Nieuwe bestemming
Voortgezette Gereformeerde kerk in Ned (vGKN) - De Kapel (Witte kerk)
Boelenswei 52
Boelensloane (Boelenslaan)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Voortgezette Gereformeerde kerk in Ned (vGKN)
Easterbuorren 52 • Kortehemmen
Boarnburgum (Boornbergum)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Voortgezette Gereformeerde kerk in Ned (vGKN)
Warmoltstraat 61 • Opeinde - Warmoltstrjitte 61
Harkema (De Harkema)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan