1573 resultaten

Bethanië-gemeente

Wijnjewoude (Wynjewâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Boeddhistische Tempel
Stoepawei 4
Hantum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Afgescheiden Gemeente
• Veenwoudsterwal
Veenwouden (Feanwâlden)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Afgescheiden Gemeente

Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Afgescheiden Gemeente De Ikker
• centrum
Burgum (Bergum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk
Zilverstraat 46
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk
Boterstraat
De Jouwer (Joure)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk
Verlengde Hoofdstraat 13
Koudum
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Niet in gebruik
Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk

Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Niet in gebruik
Christelijk Afgescheiden kerk

Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk
Zuidkade 54
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Nieuwe bestemming
Christelijk Gereformeerde kerk

Minnertsga (Minnertsgea)
Gemeente Het Bildt
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk
Jeltewei 15
Hommerts (De Hommerts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk
Prinsenstraat 5
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Christelijk Gereformeerde kerk
Burgermeester Faberweg 3
Veenwouden (Feanwâlden)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk
• Akkerwoude
De Broek (Broek)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk
Buorren
Oudega (Aldegea)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Christelijk Gereformeerde kerk

Wouterswoude (Wâlterswâld)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk
Stationsweg 3a
Veenwouden (Feanwâlden)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Gereformeerde kerk
Kerkstraat 4
Kollum
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan