1573 resultaten

Remonstrantse Broederschap
Legeweg 14
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Remonstrantse Broederschap
Grote Kerkstraat 22
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Remonstrantse Broederschap
Gedempte Vaart 25
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Remonstrantse Broederschap
It Noard 66
Warkum (Workum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Remonstranten
Oranjewal 2
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Rehobothgemeente
Brouwersingel 3
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie Rehoboth
Tolheksleane 21
Frieschepalen (Fryske Peallen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Overgenomen
Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie Het Mosterdzaadje
Kleine Buorren 56 • Lytse Buorren
Tzummarum (Tsjummearum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie
Puoldyk 2
Dronryp (Dronrijp)
Gemeente Menameradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Rechtzinnig Hervormde Evangelisatie
Finsterbuorren 16 - 17
Jelsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Psychiatrisch Ziekenhuis Trefpunt
De Wissel 1
Beetstersweach (Beetsterzwaag)
Gemeente Opsterland
Friesland

Niet in gebruik
Psychiatrisch Ziekenhuis - Revalidatiecentrum
Voorstraat 71
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
Psychiatrisch Ziekenhuis
Burgemeester J Dijkstraatweg 6
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Protestants klooster

Jorwert (Jorwerd)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

In gebruik
Protestant Kerkcentrum De Fontein
Goudenregenstraat 77
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Plantein, WoonZorg- en Behandelcentrum Bloemkamp
Floridus Campuslaan 1
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
PKN-gemeente Open Hof

Sint Jacobiparochie (Sint Jabik)
Gemeente Het Bildt
Friesland

In gebruik
Pinkstergemeente Rehoboth vroeger Philadelphia
Brouwersingel 3
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Pinkstergemeente Philadelfia
Herenwal 114
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Pinkstergemeente Filadelfia
Zuiderstationsstraat 16
Zwaagwesteinde (De Westereen)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan