1573 resultaten

Gereformeerde kerk

Wijnaldum (Winaem)
Gemeente Harlingen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Zwette 22 • en Gedeeltelijk Onder de Gemeente Tietjerksteradeel
Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
• Veenwoudsterwal
Veenwouden (Feanwâlden)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Oude Kerkstraat 8
Arum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Lieuwe Jellemastrjitte 2
Britsum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Meijerweg 73
De Knipe (De Knijpe)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Herenweg 72
Donkerbroek
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk

Hantumhuizen (Hantumhuzen)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Hereweg • Tussendijken
Hollum
Gemeente Ameland
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk

Rinsumageest (Rinsumageast)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
• Kollumerzwaag (Kollumersweach)
Zwagerveen
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Tussendijken
Burgum (Bergum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Bulthuissingel 5
Burgum (Bergum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Duimstraat 16
Ychtenbrêge (Echtenerbrug)
Gemeente Lemsterland
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Doarpstrjitte 16
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Vaart ZZ 61
Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk 't Anker
Nessenwei 28 • Buorren
Oosthem (Easthim)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk 't Bolwerk
Oranjewal 2
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk 't Foarhuus
Dorsvloer 3
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk (hersteld)

Olterterp
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan