1573 resultaten

RK kerk

Eslawald
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
RK kerk

Sint Johanneswald
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
RK kerk

Oudega (Aldegea)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk
Haskeplein
Balk
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK kapel van Kappenburg
Op'e Wal 19a
Warns
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK kapel St Martinus
Hillamaweg 37
Burgum (Bergum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
RK kapel op kerkhof
Leeuwarderweg 83
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

In gebruik
RK kapel Diversen
Keizersgracht
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
RK kapel - St Janskapel
Boppelans 19
Warns
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kapel - St Bonifatiuskapel
Bronlaan 12
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
RK kapel - Sint Egbertkapel
Badweg 69
Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

In gebruik
RK kapel - Pauluskapel
Brouwerswal
Gorredijk (De Gordyk)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
RK kapel - Onze Lieve Vrouwe kapel - Mirakelkapel
Kerkstraat 38 • hoek Kapelstraat
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK kapel - Martinushuis
Grote Dijlakker 4 - 6
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK kapel - H Brandanuskapel
Torenstraat • Brouwershoekweg
West Terschelling
Gemeente Terschelling
Friesland

Niet in gebruik
RK kapel - Adventskerk
Quadoelenweg 3
Oosterwolde
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

In gebruik
RK kapel

Rijs (Riis)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK kapel
Zomerweg 75
Noordbergum (Noardburgum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

In gebruik
RK Hogeschool

Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Remonstrantse Broederschap
Skilwyk 27
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan