1573 resultaten

RK kerk - schuurkerk H Vitus
Vitusdyk
Blauhûs (Blauwhuis)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk H Martinus - RK Statie

Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk H Martinus
Hoogstraat
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk H Maria Geboorte

Dronryp (Dronrijp)
Gemeente Menameradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk H Franciscus
Bontepapesteeg • Speelmanstraat
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk - schuurkerk H Bonifacius en Gezellen
Vleeschmarkt
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
RK kerk - schuurkerk
Sint Odulphusstraat
Bakhuzen (Bakhuizen)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk
Raadhuisstraat
Balk
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk
Zilverstraat 32
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - schuurkerk

Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - klooster Cisterciënzers

Lutjepost
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

Afgebroken
RK kerk - hulpkerk van de H Nicolaas van Tolentijn
Afsluitdijk
Kornwerderzand (Koarnwertersân)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
RK kerk - hulpkerk H Franciscus

Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Afgebroken
RK kerk
Noardermieddijk 3
Lichtaard
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Overgenomen
RK kerk

Rottum
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
RK kerk

Vlieland
Gemeente Vlieland
Friesland

In gebruik
RK kerk

Lollum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
RK kerk

Ballum
Gemeente Ameland
Friesland

In gebruik
RK kerk
Als Daem 4
Rottevalle (Rottefalle)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
RK kerk
Tsjerkebuorren 1
Itens
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Overgenomen
Pas zoekopdracht aan