1573 resultaten

Gereformeerde kerk
Van Camminghaweg 13
Arum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Oude Berlikummerweg
Bitgum (Beetgum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
It Heech 3
Boazum (Bozum)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Herestraat 62
Burum
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Gasthuisstraat 18
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Noorderdwarsvaart
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Greate Buorren 21
Garyp (Garijp)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Dodingawei 4
Ingwierrum (Engwierum)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Dorpsstraat 13
Exmorra (Eksmoarre)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Boeijengastrjitte 73 • Gauw 65
Gauw (Gau)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Kievitstraat 3
Grouw (Grou)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Fenneweg 9 • buurtschap Hantumerhoek
Hantumhuizen (Hantumhuzen)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Kerkstraat 49
Heerenveen (It Hearrenfean)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Jeltewei 150
Hommerts (De Hommerts)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Pibemalaan 11
Pingjum (Penjum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Bramerstraat 12
Idskenhuizen (Jiskenhuzen)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Van Harinxmastrjitte 2
Kootstertille (Koatstertille)
Gemeente Achtkarspelen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Noorderweg • Vijzelstraat
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Breedstraat
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Stationsweg 18
Lippenhuizen (Lippenhuzen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan