Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Sort asc Kerkfoto's Orgels
22030 Lutjepost RK kerk - klooster Cisterciënzers Achtkarspelen Friesland Afgebroken 0
22031 Mirns (Murns) Hervormde kerk Murnserdyk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
22033 Nijetrine Hervormde kerk Weststellingwerf Friesland Afgebroken 0
22040 Scharl (Skarl) Hervormde kerk Johannes de Doper - St Martinus kerk Buorren 37 Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
22041 Schallebrug Hervormde kerk Skarsterlan Friesland Afgebroken 0
22043 Spanga Hervormde kerk Weststellingwerf Friesland Afgebroken 0
22044 Suryp Hervormde kerk Terschelling Friesland Afgebroken 0
22045 Teroele (Ter Welle) Hervormde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
22046 Tjalhuizen (Tjalhuizum) Hervormde kerk - Losstaande Toren Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
22047 Westermeer (Westermar) Hervormde kerk Westermeerweg Westermarwei Scharsterland Friesland Afgebroken 0
22049 IJpecolsga (Ypekolsgea) Hervormde kerk Ypecolsga Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
22084 Oudega (Aldegea) Gereformeerde kerk Efterwei Smallingerland Friesland Afgebroken + 1 0
22091 Scharnegoutum (Skearnegoutum) Christelijk Afgescheiden kerk Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
22269 Haule Hervormde Evangelisatie Ooststellingwerf Friesland Afgebroken 0
22272 Damwâld (Damwoude) Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) Murmerwoude Hoofdweg 127 Dantumadeel Friesland Afgebroken 0
22297 Makkum Gereformeerde kerk in Hersteld Verband - Gkhv Wunseradiel Friesland Afgebroken 0
22299 Oudemirdum (Aldemardum) Gereformeerde kerk in Hersteld Verband - Gkhv De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
22414 Surhuisterveen (Surhústerfean) Gereformeerde kapel Tussen Surhuisterveen en Houtigehage Achtkarspelen Friesland Afgebroken 0
22724 Noordwolde Hervormde Evangelisatie Hellingstraat 29 Weststellingwerf Friesland Afgebroken 0
22744 Terzool (Tersoal) Gereformeerde kerk vrijgemaakt Westerein 5 Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan