1573 resultaten

Gereformeerde kerk
Nieuwburen 36
Lemmer (De Lemmer)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Waaxenserweg 4
Lollum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Buren 17
Makkum
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Lage Hereweg 62
Marrum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
B Bekkerstrjitte 27
Metslawier (Mitselwier)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk
Zeeweg 40
Moddergat
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Nijewei 6
Nes
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Rijksstraatweg 23
Noordbergum (Noardburgum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk
Oldeberkoperweg 1
Noordwolde
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Terp 12
Oosterbierum (Easterbierrum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Wynserdyk 35
Oosterend (Easterein)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Elte Martens Beimastraat 69 • E M Beimastraat 69
Oostermeer (Eastermar)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Buren 24
Oosterzee (Eastersee)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Kommisjewei 184
De Pein (Opeinde)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Tsjerkebuorren 51 • Uitwellingerga
Oppenhuizen (Toppenhuzen)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Van Albadaweg 61
Ouwe-Syl (Oudebildtzijl)
Gemeente Het Bildt
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
de Streek 7 • Leyester Hegedyk 3
Oude Leije (Alde Leie)
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Buren 6
Piaam
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Flieterpsterdyk 23
Reitsum
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Legedijk 33 • Legedyk 33
Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Pas zoekopdracht aan