Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Sort asc Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
8286 Woudsend (Wâldsein) Hervormde kerk - De Karmelkerk Ald Tsjerkhof 2 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
21845 Sneek (Snits) Christengemeente De Tsjerkeplaets Alde Himdyk 20 Sneek Friesland Nieuwe bestemming 0
5647 Oudega (Aldegea) Hervormde kerk Johannes de Doper Aldewei 6 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
16227 Rottevalle (Rottefalle) RK kerk Als Daem 4 Smallingerland Friesland In gebruik 0
13282 Heerenveen (It Hearrenfean) Christengemeente de Wijnstok Amelandlaan 14 Heerenveen Friesland In gebruik 0
5367 Oldeboorn (Aldeboarn) Doopsgezinde kerk De Vermaning Andringastraat 7 - 9 Andringastrjitte 7 - 9 Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
16347 Schinnen Evangelie Gemeente Noorderlicht Aneawei 2 Menameradiel Friesland Niet in gebruik 0
13193 Harlingen (Harns) Baptisten - Diverse Groeperingen Anjelierstraat Harlingen Friesland Niet in gebruik 0
4301 Leeuwarden (Ljouwert) Gereformeerde kerk - Salvatorikerk Archipelweg 133 Leeuwarden Friesland Overgenomen 0
14416 Leeuwarden (Ljouwert) Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Archipelweg 133 Leeuwarden Friesland Overgenomen 0
14437 Leeuwarden (Ljouwert) Evangelische Gemeente Salvator Archipelweg 133 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
4320 Leeuwarden (Ljouwert) RK kerk H Franciscus van Assisie Archipelweg 222 Leeuwarden Friesland Overgenomen + 1 0
22691 Leeuwarden (Ljouwert) Vergadering van Gelovigen Archipelweg 222 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
8204 Witmarsum (Wytmarsum) Doopsgezinde kerk - Menno Simons Monument Arumerweg 40 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
8206 Witmarsum (Wytmarsum) RK klooster Augustijnen (OSA; OESA) - Sint Nicolaas van Tolentijn Arumerweg 66 Wunseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
15365 Witmarsum (Wytmarsum) RK kerk H Nicolaas van Tolentijn Arumerweg 68 Wunseradiel Friesland In gebruik 0
21588 Witmarsum (Wytmarsum) RK klooster Zrs van Liefde (Schijndel) Aylvaweg 29 Wunseradiel Friesland Niet in gebruik 0
16779 Swichum (Swichem) Hervormde kerk - Nicolaaskerk - Nicolaes Tsjerke Ayttadyk 3 Leeuwarden Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
4825 Metslawier (Mitselwier) Gereformeerde kerk B Bekkerstrjitte 27 Dongeradeel Friesland Overgenomen 0
5650 Oudehaske (Aldehaske) Hervormde kerk Jousterweg 114 Badweg 1 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan