1573 resultaten

RK klooster Cisterciënzen Klaarkamp - Claercamp

Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

Afgebroken
RK klooster Catechisten van Breda
Sint Jansberg 216
Drachten
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Broeders van Amsterdam (CSD)
Eikenlaan 45
Wolvega (Wolvegea)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Broeders van Amsterdam (CSD)
Lepeltjesheide 99
Wolvega (Wolvegea)
Gemeente Weststellingwerf
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster Benedictijnen St Odulphus
• Staveren
Stavoren (Starum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
RK klooster Benedictijnen - Cluniacensers

Nes
Gemeente Ameland
Friesland

Afgebroken
RK klooster Augustijnen (OSA; OESA) - Sint Nicolaas van Tolentijn
Arumerweg 66
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
RK klooster Augustijnen (OSA; OESA)
Afsluitdijk
Kornwerderzand (Koarnwertersân)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

In gebruik
RK klooster - Uithof Mariënhof

Bakkefean (Bakkeveen)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
RK klooster - Proosdij Vinea Domini

Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
RK klooster - Nijeklooster

Scharnegoutum (Skearnegoutum)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster - Cisterciënzer of Trappistenklooster
Knuppeldam 2
Schiermonnikoog
Gemeente Schiermonnikoog
Friesland

In gebruik
RK klooster - Buweklooster

Kollum
Gemeente Kollumerland
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster - Bergklooster of Barreconvent
Kloosterlaan
Burgum (Bergum)
Gemeente Tytjerksteradiel
Friesland

Afgebroken
RK klooster - Academiekerk - Mariakerk
Academiestraat 10
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster - Abdij
Markt 2
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
RK klooster
Schoterlandseweg 37
Mildam (Mildaam)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster

Siegerswoude (Sigerswâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
RK klooster
Hogedijken • oostelijk van Dokkum
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Niet in gebruik
RK klooster

Oosterwierum (Easterwierrum)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan