Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Sort asc Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
12990 Grouw (Grou) Hervormde kerk 1e Oosterveldsestraat 41 Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
14446 Leeuwarden (Ljouwert) Hersteld Apostolisch Genootschap 6e Vegelindwarsstraat 2 Leeuwarden Friesland Afgebroken 0
2582 Frjentsjer (Franeker) RK klooster - Academiekerk - Mariakerk Academiestraat 10 Franekeradeel Friesland Niet in gebruik 0
925 Beetstersweach (Beetsterzwaag) Gereformeerde kerk - Ontmoetingskerk Achter de Hiemen 41 Opsterland Friesland In gebruik 0
4273 Leeuwarden (Ljouwert) Mariënburg - Hervormde Kweekschool - Christelijk Pedagogische Academie Achter de Hoven 118 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
4277 Leeuwarden (Ljouwert) Hervormde kerk Opstanding Achter de Hoven 272 Leeuwarden Friesland Overgenomen 0
14388 Leeuwarden (Ljouwert) Volle Pinkster- en Evangeliegemeente - Opstandingskerk Achter de Hoven 272 Leeuwarden Friesland In gebruik 0
14425 Leeuwarden (Ljouwert) Gereformeerde Gemeente (v/h in Ned) - Adventskerk Achter de Hoven 2c Leeuwarden Friesland In gebruik + 1 0
14434 Leeuwarden (Ljouwert) Gemeente Gods Achter de Hoven 2c Leeuwarden Friesland Overgenomen 0
6425 Scharnegoutum (Skearnegoutum) Hervormde kerk - Martenskerk - Martenstsjerke Achterbuorren 2 Wymbritseradiel Friesland In gebruik 0
10675 Sneek (Snits) Christelijke Belangen nu Singel Achterom Sneek Friesland Afgebroken 0
6625 Sloten (Sleat) Gereformeerde kerk Achterom 105 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
15787 Oudega (Aldegea) Gereformeerde kerk Achterweg Achterwei Schoterland Friesland Afgebroken 0
15033 Morra (Moarra) Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH) Achterwei 1 Dongeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
5401 Olterterp Hervormde kerk Achterwei 6 Opsterland Friesland In gebruik + 1 0
15604 Olterterp Oud Gereformeerde Gemeente in Ned (OGGiN) Achterwei 6 Opsterland Friesland In gebruik 0
7124 Tjalleberd (Tjallebert) Doopsgezinde kerk Aengwierderweg 318 Heerenveen Friesland In gebruik 0
14648 Luinjeberd (Lúnbert) Gereformeerde Evangelisatie Aengwirderweg 122 Heerenveen Friesland In gebruik 0
14266 Kornwerderzand (Koarnwertersân) RK kerk - hulpkerk van de H Nicolaas van Tolentijn Afsluitdijk Wunseradiel Friesland Afgebroken 0
25125 Kornwerderzand (Koarnwertersân) RK klooster Augustijnen (OSA; OESA) Afsluitdijk Wunseradiel Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan