Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
5654 Oudemirdum (Aldemardum) Gereformeerde Gemeente - Boskerk - Bosktsjerke Huningspaed 3 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik + 1 0
4268 Leeuwarden (Ljouwert) Gereformeerde Gemeente - Evangelische Post Leeuwarden Friesland Niet in gebruik 0
2004 Drachten Gereformeerde Gemeente - Jeruzalemkerk De Singel 40 Smallingerland Friesland In gebruik 0
3145 Hardegarijp (Hurdegaryp) Gereformeerde Gemeente Nieuw Perspektief Swagermanstraat 42 Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
22414 Surhuisterveen (Surhústerfean) Gereformeerde kapel Tussen Surhuisterveen en Houtigehage Achtkarspelen Friesland Afgebroken 0
62 Achlum Gereformeerde kerk Monnikenweg 12 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
88 Akkrum Gereformeerde kerk Tsjerke Breed Heerenveen Friesland Afgebroken 0
141 Allingawier Gereformeerde kerk Kerkbuurt Dorpsstraat 13 Wunseradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
815 Balk Gereformeerde kerk Gaaikemastraat 3 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming + 1 0
926 Beetstersweach (Beetsterzwaag) Gereformeerde kerk Kerkepad Oost 17 Opsterland Friesland Nieuwe bestemming + 2 0
929 Bitgummole (Beetgumermolen) Gereformeerde kerk J H van Aismawei 11 Menameradiel Friesland In gebruik 0
1175 Boksum Gereformeerde kerk Oedsmawei 17 Menameradiel Friesland In gebruik 0
1190 Boarnburgum (Boornbergum) Gereformeerde kerk Easterbuorren 52 Smallingerland Friesland Overgenomen 0
1387 Britswert (Britswerd) Gereformeerde kerk Littenseradeel Friesland In gebruik 0
1583 Damwâld (Damwoude) Gereformeerde kerk Foarwei 80 Dantumadeel Friesland Afgebroken 0
1920 Donkerbroek Gereformeerde kerk Herenweg 98 Ooststellingwerf Friesland Nieuwe bestemming 0
2016 Drachtster Kompenije (Drachtstercompagnie) Gereformeerde kerk Smidswei 3 Smallingerland Friesland In gebruik 0
2038 Driezum (Driesum) Gereformeerde kerk Wouderswoude Voorweg 27 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
2040 Driezum (Driesum) Gereformeerde kerk Wouterswoude Voorweg 27 Dantumadeel Friesland Afgebroken 0
2096 Ychtenbrêge (Echtenerbrug) Gereformeerde kerk Duimstraat 16 Lemsterland Friesland Nieuwe bestemming 0
Pas zoekopdracht aan