1573 resultaten

Hervormde kerk - Nij Brongergea Tsjerke
• Benedenknijpe
De Knipe (De Knijpe)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk - Ny Brongergea Tsjerke - het Witte Kerkje
Meijerweg 74
De Knipe (De Knijpe)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Kommisjewei 184
De Pein (Opeinde)
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk hersteld - St Hypolytuskerk
Kommisjewei 25
De Pein (Opeinde)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Niet in gebruik
Hervormde kerk
Nijtap 21
De Pein (Opeinde)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Hervormde kerk - St Hypolytuskerk
Kommisjewei 25
De Pein (Opeinde)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Overgenomen
Hervormde kerk Ora Et Labora
Master de Jongwei 17
De Tike
Gemeente Smallingerland
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk St Nicolaas
Dearsum 34
Dearsum (Deersum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk
Buren 16
Dedzjum (Dedgum)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde Dorpskerk - Sint Johannes de Doperkerk
Tsjerkepaed 3
Deinum
Gemeente Menameradiel
Friesland

In gebruik
Hervormde kerk

Diken (Dijken)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Hervormde Evangelisatie
Tzummarumerweg 8
Doanjum (Dongjum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Hervormde kerk St Maria - Donatuskerk
Dorpsstraat 8
Doanjum (Dongjum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

In gebruik
Baptisten Gemeente De Ontmoeting
Stationsweg 47
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Baptistenkerk
Diepwal 29
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
Stationsweg 37
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Christelijk Lyceum Oostergo
Birdaarderstraatweg
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Christen Gemeente Filadelfia
De Houtduif
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Legeweg 14
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Oudemanssteeg
Dokkum
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Pas zoekopdracht aan