Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
6962 Terhorne (Terherne) Gereformeerde Evangelisatie De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Niet in gebruik 0
14648 Luinjeberd (Lúnbert) Gereformeerde Evangelisatie Aengwirderweg 122 Heerenveen Friesland In gebruik 0
14792 Makkinga (Makkingea) Gereformeerde Evangelisatie op de grens van Makkinga en Nijeberkoop Ooststellingwerf Friesland Afgebroken 0
15282 Nijeberkoop Gereformeerde Evangelisatie Ooststellingwerf Friesland Afgebroken 0
16761 Surhuisterveen (Surhústerfean) Gereformeerde Evangelisatie Heidelaan 2 Achtkarspelen Friesland Nieuwe bestemming 0
16830 Terwispel Gereformeerde Evangelisatie Opsterland Friesland Niet in gebruik 0
17018 Uilesprong (De Ulesprong) Gereformeerde Evangelisatie Uilesprong Opsterland Friesland Afgebroken 0
17627 Warga (Wergea) Gereformeerde Evangelisatie Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik 0
17821 Wijnaldum (Winaem) Gereformeerde Evangelisatie Harlingen Friesland Afgebroken 0
16439 Sint Jacobiparochie (Sint Jabik) Gereformeerde Evangelisatie 't Hemeltje Oude Bildtdijk 1138 Het Bildt Friesland Afgebroken 0
11260 Boarnburgum (Boornbergum) Gereformeerde Evangelisatie Bethel Easterbuorren Smallingerland Friesland Niet in gebruik 0
11928 Drachten Gereformeerde Evangelisatie De Schakel Klokhuislaan 12 Smallingerland Friesland In gebruik 0
16438 Sint Jacobiparochie (Sint Jabik) Gereformeerde Evangelisatie Kinderheil Oude Bildtdijk 986 Het Bildt Friesland Niet in gebruik 0
9935 Donkerbroek Gereformeerde Evangelisatiekapel buurtschap Petersburg Petersburg 24 Ooststellingwerf Friesland Nieuwe bestemming 0
87 Akkrum Gereformeerde Gemeente Koarte Miente 24 Heerenveen Friesland Nieuwe bestemming 0
7489 Veenwouden (Feanwâlden) Gereformeerde Gemeente Dantumadeel Friesland In gebruik 0
22632 Schiermonnikoog Gereformeerde Gemeente Langestreek 21 Schiermonnikoog Friesland In gebruik 0
4421 Lemmer (De Lemmer) Gereformeerde Gemeente (v/h in Ned) Turfland 60 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Overgenomen 0
14423 Leeuwarden (Ljouwert) Gereformeerde Gemeente (v/h in Ned) M H Trompstraat 68 Leeuwarden Friesland Afgebroken 0
14425 Leeuwarden (Ljouwert) Gereformeerde Gemeente (v/h in Ned) - Adventskerk Achter de Hoven 2c Leeuwarden Friesland In gebruik + 1 0
Pas zoekopdracht aan