Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Sort asc Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
22046 Tjalhuizen (Tjalhuizum) Hervormde kerk - Losstaande Toren Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
22049 IJpecolsga (Ypekolsgea) Hervormde kerk Ypecolsga Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
22078 Suyder Dragten Hervormde kerk Smallingerland Friesland In gebruik 0
22079 Noorder-Dragten Hervormde kerk Smallingerland Friesland In gebruik 0
22089 Wijnaldum (Winaem) Gereformeerde kerk Harlingen Friesland In gebruik 0
22091 Scharnegoutum (Skearnegoutum) Christelijk Afgescheiden kerk Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
22108 Lutjewoude Hervormde kerk ook bekend onder Augsbuurt Kollumerland Friesland Nieuwe bestemming 0
22201 Zandbulten Baptistenkerk Kollumerzwaag Kollumerland Friesland Niet in gebruik 0
22385 Boelensloane (Boelenslaan) Hervormde kapel Achtkarspelen Friesland In gebruik 0
22269 Haule Hervormde Evangelisatie Ooststellingwerf Friesland Afgebroken 0
22291 Harkema (De Harkema) Gereformeerde kerk in Hersteld Verband - Gkhv Opeinde Achtkarspelen Friesland Niet in gebruik 0
22297 Makkum Gereformeerde kerk in Hersteld Verband - Gkhv Wunseradiel Friesland Afgebroken 0
22299 Oudemirdum (Aldemardum) Gereformeerde kerk in Hersteld Verband - Gkhv De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
22386 Leeuwarden (Ljouwert) Zevende-dags Adventisten Leeuwarden Friesland In gebruik 0
22414 Surhuisterveen (Surhústerfean) Gereformeerde kapel Tussen Surhuisterveen en Houtigehage Achtkarspelen Friesland Afgebroken 0
22482 Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl) Doopsgezinde kerk en Gedeeltelijk Onder de Gemeente Tietjerksteradeel Dantumadeel Friesland In gebruik 0
22516 Veenwouden (Feanwâlden) Gereformeerde kerk Veenwoudsterwal Dantumadeel Friesland In gebruik 0
22655 Houtigehage (De Houtigehage) Kerk Jezus Leeft Buurtschap Luchtenveld Smallingerland Friesland In gebruik 0
22777 Minnertsga (Minnertsgea) Afgescheiden Vrije Evangelische Gemeente Het Bildt Friesland In gebruik 0
22779 Eslawald RK kerk Dantumadeel Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan