1573 resultaten

Ziekenhuiskapel - Ned Hervormde kapel
F Campuslaan 2
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Ziekenhuiskapel
Beatrixoord 1
Appelscha
Gemeente Ooststellingwerf
Friesland

Nieuwe bestemming
Ziekenhuis Spiker
Nessenweg 2
Ternaard
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Ziekenhuis Huylckenstein - Ned Hervormde kapel
Eekwerdlaan 1
Boalsert (Bolsward)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Ziekenhuis Bonifatius
Mr Troelstraweg 78
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Ziekenhuis - Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Ziekenhuis - Diaconessenhuis
Noordersingel 88
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Afgebroken
Ziekenhuis - Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
Sneek (Snits)
Gemeente Sneek
Friesland

http://www.antonius-frl.nl
In gebruik
Zevende-dags Adventisten - Adventskerk
Eeskwerd 1
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Zevende-dags Adventisten
Voorstreek 36
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Zevende-dags Adventisten

Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Wijkcentrum Trefpunt
Oosterpark
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Niet in gebruik
Welke kerk ??

Tjalleberd (Tjallebert)
Gemeente Heerenveen
Friesland

In gebruik
Waalse kerk koororgel
Grote Kerkstraat 222
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

In gebruik
Waalse kerk hoofdorgel
Grote Kerkstraat 222
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Overgenomen
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH) - 't Heechhout
Molenweg 9
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Eewal
Burdaard (Birdaard)
Gemeente Ferwerderadiel
Friesland

Afgebroken
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Schoterlandseweg 46
Skuorregea (Schurega)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Oosterkade 14
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Nieuwe bestemming
Vrijzinnige Hervormden in Ned (VVH)
Weerd 18
Leeuwarden (Ljouwert)
Gemeente Leeuwarden
Friesland

Niet in gebruik
Pas zoekopdracht aan