Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Specificatie Adres Sort asc Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
1043 Burgum (Bergum) Huisorgel Particulier Tytjerksteradiel Friesland Particulier 0
1044 Burdaard (Birdaard) Huisorgel Tasma Hendrik Ferwerderadiel Friesland Particulier 0
1046 Burgum (Bergum) Hervormde Evangelisatie Tytjerksteradiel Friesland Nieuwe bestemming 0
1180 Boalsert (Bolsward) Hervormde Kleine kerk Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
1188 Boalsert (Bolsward) RK kerk H Martinus Súdwest-Fryslân Friesland Nieuwe bestemming 0
1387 Britswert (Britswerd) Gereformeerde kerk Littenseradeel Friesland In gebruik 0
1602 De Knipe (De Knijpe) Hervormde kerk - Nij Brongergea Tsjerke Benedenknijpe Heerenveen Friesland In gebruik 0
2006 Drachten RK klooster Zrs Sint Joseph Te Heerlen - Verpleegtehuis Smallingerland Friesland Niet in gebruik 0
2007 Drachten RK klooster Pater Minderbroeders Smallingerland Friesland In gebruik 0
2039 Driezum (Driesum) Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) Dantumadeel Friesland In gebruik 0
2570 Ferwert (Ferwerd) RK klooster Foswerd - Benedictijnen Ferwerderadiel Friesland Afgebroken 0
2796 Gorredijk (De Gordyk) RK klooster Minderbroeders Opsterland Friesland Niet in gebruik 0
24967 Hallum Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) Ferwerderadiel Friesland In gebruik 0
3300 Heerenveen (It Hearrenfean) Huisorgel Jong J L de Heerenveen Friesland Particulier 0
3301 Heerenveen (It Hearrenfean) Hervormde Nieuwe kerk Heerenveen Friesland In gebruik 0
3570 Hijlaard (Hilaard) RK kerk H Jacob Littenseradeel Friesland Niet in gebruik 0
22036 Oldeouwer (Alde Ouwer) Hervormde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
22037 Oudega (Aldegea) Hervormde kerk Schoterland Friesland Afgebroken 0
22038 Ouwster-Nijega (Ousternijegea) Hervormde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
22039 Rohel (Reahel) Hervormde kerk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan