1573 resultaten

Doopsgezinde kerk
Skoallestrjitte 9
Hijum
Gemeente Leeuwarderadeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Klinten 8
Hindeloopen (Hylpen)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Doopsgezinde kerk
Stationsweg 3 • Stasjonswei 3
Holwerd (Holwert)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Molenlaan
Mildam (Mildaam)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Afgebroken
Doopsgezinde kerk

Munnekezijl
Gemeente Kollumerland
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Buorren 35
Terhorne (Terherne)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk

Vlieland
Gemeente Vlieland
Friesland

Afgebroken
Doopsgezinde kerk
Molenstraat 22
West Terschelling
Gemeente Terschelling
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk

Wijckel (Wikel)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Voorstraat 71
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
• en Gedeeltelijk Onder de Gemeente Tietjerksteradeel
Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

In gebruik
Doopsgezinde kerk
Buorren 61
Berltsum (Berlikum)
Gemeente Menameradiel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
De Havens 8
Boazum (Bozum)
Gemeente Littenseradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Formoanje 1 en 2
Tzummarum (Tsjummearum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Gele Eker 1
Warga (Wergea)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Kerkbuurt 10
Warga (Wergea)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Koningsstraat
Holwerd (Holwert)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Voorstraat 15
Frjentsjer (Franeker)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Doopsgezinde kerk
Herenweg 4
Hollum
Gemeente Ameland
Friesland

Afgebroken
Doopsgezinde kerk
't Noard
Warga (Wergea)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan