1573 resultaten

Gereformeerde kerk
Westerein 5
Terzool (Tersoal)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk

Tjalleberd (Tjallebert)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Buorren 33
Tzummarum (Tsjummearum)
Gemeente Franekeradeel
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Mounestrjitte 12
Ureterp (Oerterp)
Gemeente Opsterland
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk
de Zwette
Veenwouden (Feanwâlden)
Gemeente Dantumadeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
W de Vlaminghweg 67
Vlieland
Gemeente Vlieland
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Meagere Weide 1
Wartena (Wanten)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Hoofdstraat 13
Wartena (Wanten)
Gemeente Súdwest-Fryslân
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Burgemeester Reedekerstraat 56b
West Terschelling
Gemeente Terschelling
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk
Merkebuorren 34 • Duurswoude
Wijnjewoude (Wynjewâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk

Wijnjewoude (Wynjewâld)
Gemeente Opsterland
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Verlengd Oosteind
Witmarsum (Wytmarsum)
Gemeente Wunseradiel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Noordoostersingel 67
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

Overgenomen
Gereformeerde kerk
Midlumerlaan 24
Harlingen (Harns)
Gemeente Harlingen
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk

Mildam (Mildaam)
Gemeente Heerenveen
Friesland

Nieuwe bestemming
Gereformeerde kerk

Ychten (Echten)
Gemeente De Friese Meren (De Fryske Marren)
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk
Breeberchpaed 1
Duerswâld (Duurswoude)
Gemeente Opsterland
Friesland

In gebruik
Gereformeerde kerk
Doarpstrjitte 16
Lioessens (Ljussens)
Gemeente Dongeradeel
Friesland

Afgebroken
Gereformeerde kerk

Nijland (Nijlân)
Gemeente Wymbritseradiel
Friesland

Niet in gebruik
Gereformeerde kerk
Efterwei
Oudega (Aldegea)
Gemeente Smallingerland
Friesland

Afgebroken
Pas zoekopdracht aan