Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
23169 Wijnjewoude (Wynjewâld) Bethanië-gemeente Opsterland Friesland Afgebroken 0
22515 Hantum Boeddhistische Tempel Stoepawei 4 Dongeradeel Friesland In gebruik 0
10699 Veenwouden (Feanwâlden) Christelijk Afgescheiden Gemeente Veenwoudsterwal Dantumadeel Friesland In gebruik 0
23167 Veenwoudsterwal (Feanwâldsterwâl) Christelijk Afgescheiden Gemeente Dantumadeel Friesland In gebruik 0
10698 Burgum (Bergum) Christelijk Afgescheiden Gemeente De Ikker centrum Tytjerksteradiel Friesland In gebruik 0
2583 Frjentsjer (Franeker) Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk Zilverstraat 46 Franekeradeel Friesland Nieuwe bestemming 0
3915 De Jouwer (Joure) Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk Boterstraat De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
4156 Koudum Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk Verlengde Hoofdstraat 13 Súdwest-Fryslân Friesland Niet in gebruik 0
9190 Harlingen (Harns) Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk Harlingen Friesland Niet in gebruik 0
22091 Scharnegoutum (Skearnegoutum) Christelijk Afgescheiden kerk Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
1997 Drachten Christelijk Gereformeerde kerk Zuidkade 54 Smallingerland Friesland Nieuwe bestemming 0
4916 Minnertsga (Minnertsgea) Christelijk Gereformeerde kerk Het Bildt Friesland In gebruik 0
13758 Hommerts (De Hommerts) Christelijk Gereformeerde kerk Jeltewei 15 Wymbritseradiel Friesland Afgebroken 0
15676 Oosterwolde Christelijk Gereformeerde kerk Prinsenstraat 5 Ooststellingwerf Friesland Nieuwe bestemming 0
17270 Veenwouden (Feanwâlden) Christelijk Gereformeerde kerk Burgermeester Faberweg 3 Dantumadeel Friesland In gebruik 0
18325 De Broek (Broek) Christelijk Gereformeerde kerk Akkerwoude De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Niet in gebruik 0
21757 Oudega (Aldegea) Christelijk Gereformeerde kerk Buorren Smallingerland Friesland Afgebroken 0
21918 Wouterswoude (Wâlterswâld) Christelijk Gereformeerde kerk Dantumadeel Friesland In gebruik 0
22633 Veenwouden (Feanwâlden) Christelijk Gereformeerde kerk Stationsweg 3a Dantumadeel Friesland In gebruik 0
22689 Kollum Christelijk Gereformeerde kerk Kerkstraat 4 Kollumerland Friesland In gebruik 0
Pas zoekopdracht aan