Zoekresultaten (1573 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort desc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgels
18509 Hallum RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariengaarde Koororgel Mariengaarderweg Ferwerderadiel Friesland Afgebroken 0
3121 Hallum RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariengaarde Hoofdorgel Mariengaarderweg Ferwerderadiel Friesland Afgebroken 0
18502 Oosterbierum (Easterbierrum) RK klooster Norbertijnen (OPraem) - klooster Mariendal Lidlum Franekeradeel Friesland Afgebroken 0
18653 Leeuwarden (Ljouwert) RK klooster Nieuw Galilea Oosterkade Oosterkade 14 Leeuwarden Friesland Afgebroken 0
23947 Eanjum (Anjum) RK klooster Mons Sanctae Maria Oude Heereweg Dongeradeel Friesland Afgebroken 0
2796 Gorredijk (De Gordyk) RK klooster Minderbroeders Opsterland Friesland Niet in gebruik 0
18492 Leeuwarden (Ljouwert) RK klooster Minderbroeders Oldegalileen Tweebaksmarkt Leeuwarden Friesland Overgenomen 0
18656 Lidlum RK klooster Ludingakerke Franekeradeel Friesland Afgebroken 0
6560 Sijbrandahuis (Sibrandahûs) RK klooster Klaarkamp Birdaarsterstraatweg Dantumadeel Friesland Afgebroken 0
5012 Nes RK klooster Jezuïten Ameland Friesland Afgebroken 0
23168 De Jouwer (Joure) RK klooster Fraters van Tilburg (BCMM) - Fraterhuis Haverkamp 6 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
20219 De Jouwer (Joure) RK klooster Fraters van Tilburg (BCMM) Titus Brandsmaweg 6 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Nieuwe bestemming 0
20276 Leeuwarden (Ljouwert) RK klooster Fraters van Tilburg (BCMM) Groningerstraatweg 55 Leeuwarden Friesland Niet in gebruik 0
1181 Boalsert (Bolsward) RK klooster Franciscanen (OFM; OSF) Minderbroeders Boereplein 10 Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken 0
2009 Drachten RK klooster Franciscanen (OFM; OSF) Museumplein 2 Smallingerland Friesland Niet in gebruik 0
2570 Ferwert (Ferwerd) RK klooster Foswerd - Benedictijnen Ferwerderadiel Friesland Afgebroken 0
4298 Leeuwarden (Ljouwert) RK klooster Dominicanen (OP) Jacobijnenkerkhof 95 Grote Kerkstraat Leeuwarden Friesland In gebruik 0
18349 Veenwouden (Feanwâlden) RK klooster De Schierstins Dantumadeel Friesland In gebruik 0
5991 Rinsumageest (Rinsumageast) RK klooster Cistercienzers Klaarkamp "Clarus Campus" - Claerkamp Bij Sybrandahuis Klaarkampseweg Dantumadeel Friesland Afgebroken 0
9023 Harich RK klooster Cisterciënzers De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Afgebroken 0
Pas zoekopdracht aan