Zoekresultaten (1586 records gevonden)

Nummer Plaats Naam Sort asc Specificatie Adres Gemeente Provincie Status Kerkfoto's Orgelfoto's
17921 Workum (Warkum) Evangelisch Lutherse kerk Súdwest-Fryslân Friesland Afgebroken
18650 Gerkesklooster-Stroobos (Gerkeskleaster-Strobos) Abdij Achtkarspelen Friesland Afgebroken
22777 Minnertsga (Minnertsgea) Afgescheiden Vrije Evangelische Gemeente Het Bildt Friesland In gebruik
11941 Drachten Apostolisch Genootschap Van Haersmasingel 30 Smallingerland Friesland In gebruik
13286 Heerenveen (It Hearrenfean) Apostolisch Genootschap Piet van der Hemstraat 2 Heerenveen Friesland In gebruik
13558 Rotsterhaule Apostolisch Genootschap aan de Pôlle Hoge Dijk De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland Niet in gebruik
14552 Lemmer (De Lemmer) Apostolisch Genootschap Gerben Bootsmastraat 51 De Friese Meren (De Fryske Marren) Friesland In gebruik
16630 Spanga Apostolisch Genootschap Weststellingwerf Friesland In gebruik
21823 Nes Badkapel De Rots Strandweg 38 Ameland Friesland Afgebroken
23264 Nes Badkerk Ameland Friesland Afgebroken
1041 Bergum (Burgum) Baptisten - Diverse Groeperingen Schoolstraat 90 Tytjerksteradiel Friesland Nieuwe bestemming
13192 Harlingen (Harns) Baptisten - Diverse Groeperingen Zuiderstraat 21 Harlingen Friesland Afgebroken
13193 Harlingen (Harns) Baptisten - Diverse Groeperingen Anjelierstraat Harlingen Friesland Niet in gebruik
13194 Harlingen (Harns) Baptisten - Diverse Groeperingen Noorderhaven 497 - 499 Harlingen Friesland Afgebroken
14794 Makkum Baptisten - Diverse Groeperingen Cynthia Lenigestraat 10 Wunseradiel Friesland In gebruik
18304 Sneek (Snits) Baptisten - Diverse Groeperingen Sneek Friesland In gebruik
13230 Heeg (Heech) Baptisten - Diverse Groeperingen Silo Wymbritseradiel Friesland Afgebroken
17710 Welsrijp (Wjelsryp) Baptisten - Diverse Groepingen - Terpstrakerkje Westerein 17 Littenseradeel Friesland Afgebroken
11253 Bolsward (Boalsert) Baptisten Gemeente Skilwijk 13 Súdwest-Fryslân Friesland In gebruik
14415 Huizum Baptisten Gemeente - Parkkerk Jan van Scorelstraat 76 Leeuwarden Friesland In gebruik + 1
Pas zoekopdracht aan