Christelijk Gereformeerde kerk (CGK)
In gebruik
Foto: Hans Vreeman
Molenstraat 61
Oud-Vossemeer

Gemeente Tholen
Zeeland

(Kerk)gebouw

Niet iedereen wilde zich in 1892 bij de nieuwe Gereformeerde Kerk aansluiten. Zij begonnen aparte samenkomsten te beleggen.
In 1910 verhuisde men naar het in 1851 gebouwde kerkje van de Afscheiding. Het kerkgenootschap was toen een Vrije Afscheiding.
Diensten in de bewaarschool wanneer dit niet in gebruik was als bewaarschool.
Ook in 1918 na opheffing van de bewaarschool, toen er een timmermanswerkplaats werd gevestigd, bleef men er kerkdiensten houden.
In 1921 werd A. Aarnoudse Bnz eigenaar van het achter de werkplaats gelegen pand Molenstraat 61 dat toen werd ingericht voor godsdienstoefeningen en woning van de koster.
De preken werden gehouden door oesterhandelaar W. Baaij te Tholen.
In 1929 werd de op de verdieping gelegen kosterswoning bij de kerk getrokken.
In 1945 sloot ds Baaij zich aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Vrije Gereformeerde Gemeente in Oud-Vossemeer volgde hem.
In 1956 volgde een kerkscheuring. Tot in 1962 werd getwist over het eigendom van de kerk.
Het kerkgebouw is meerdere malen verbouwd en uitgebreid.
In 1993 zijn de voor- en zijgevel vernieuwd door een halfsteens muur tegen de bestaande gevels te plaatsen, ook werd de hal vervangen door een grotere hal.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Zuurdeeg, J.P.B.: kerken op Tholen en Sint-Philipsland 15-16*
Tijdschriften en andere uitgaves
-

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Christelijk Gereformeerde kerk (CGK) Oud-Vossemeer -

Orgelhistorie

voorzanger
b: 1951

Dispositie

Geen informatie aanwezig

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van bovenstaand orgel

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig
Laatste update: 2018-01-03 16:09:33