Gereformeerde kerk - Immanuelkerk
Nieuwe bestemming
Foto: Hans Vreeman
Tramstraat 31
Koudekerke

Gemeente Veere
Zeeland

(Kerk)gebouw

Op 14 juli 1887 werd de Gereformeerde Gemeente gesticht en werd een kerk en pastorie gebouwd.
De kerk is in 1963/64 onder leiding van het architectenbureau Steen en Tuinhof ingrijpend verbouwd.
Bij de vorming van de protestantse gemeente is besloten de Ned Hervormde kerk St Michael als PKN-kerk te gaan gebruiken (zie daar).
Deze kerk is eind april 2006 als kerk gesloten en verkocht. Per 1 mei 2006 begon een verbouwing tot Brede School.
Het exterieur is ongeveer ongewijzigd gebleven. Het interieur is ingrijpend verbouwd waardoor het gebruikt kan worden als Brede School, een samenwerkingsverband van basisschool 't Klinket, peuterspeelzaal De Ukkepuk en de kinderopvang Walcheren. Nieuwe naam: Grote Pien en Kleine Pien, genoemd naar het kinderboek van de Zeeuwse schrijver Wim Hofman.
Het gebouw is op woensdag 21 november 2007 in gebruik genomen.

Bronvermelding van het (kerk)gebouw

Boeken
Geen informatie aanwezig
Tijdschriften en andere uitgaves
Geen informatie aanwezig

Hoofdorgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk - Immanuelkerk Koudekerke -

Orgelhistorie

b: Fa. A. Standaart, Rotterdam 1913; Renaissance orgelkast; Pn I vp: Man 10-Ped 1
o: vernieuwde kerk Fa. D.A. Flentrop, Zaandam 1964
r: Fa. Flentrop, Zaandam 1970; revisie, Voix Celeste 8 gewijzigd in een Quint 2 2/3
- het orgel is in 1979 gesloopt, windmotor en Trompet 8 gebruikt bij de uitbreiding van het De Wit-orgel (1953) te LEWEDORP Gereformeerde kerk
b: Pels & van Leeuwen, Waardenburg 1979, snijwerk vervaardigd door G. de Wit te Waddinxveen; M II vp: Hw 5-Nw 5-Ped 1
Adviseur Philliph Fey te Vlissingen
Het orgel is op 14 november 1979 in gebruik genomen met een bespeling door Philliph Fey
- het orgel is in 2007 verkocht aan Pels & van Leeuwen te 's Hertogenbosch
o: Pels & van Leeuwen, 's-Hertogenbosch 2008 naar VUGHT Hervormde kerk ; Mixtuur en Sesquialter zijn aangepast, waardoor bij halfgetrokken registerknop de Octaaf 2 respectievelijk de Quint 2 2/3 klinken, verder is de Quint 1 1/3 opgeschoven tot een Quintfluit 2 2/3; M II vp: Hw 7-Nw 5-Ped 1

Dispositie

1913 (Standaart):
Manuaal C-f3
Bourdon 16, Prestant 8, Viola 8, Voix Celeste 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Fluit dolce 4, Woudfluit 2, Cornet III discant, Trompet 8, Tremulant (met verstelbaar slagtempo)
Pedaal C-d1
Subbas 16
Koppel Pedaal-Manuaal
Kombinatieknoppen P F T Afl.
 
1970 (Standaart/Flentrop):
Manuaal C-f3
Bourdon 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Viola, Octaaf 4, Fluit Dolce 4, Quint 2 2/3, Woudfluit 2, Cornet III discant, Trompet 8
Pedaal C-d1
Subbas 16
Koppel Pedaal-Manuaal
4 vaste combinaties
 
1979 ( Pels & van Leeuwen):
Hoofdwerk C-g3
Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Mixtuur IV, Sesquialter II discant vanaf aº
Nevenwerk C-g3
Holpijp 8, Roerfluit 4, Prestant 2, Quint 1 1/3, Schalmey 8
Pedaal C-f1
Subbas 16
Koppel Hoofdwerk-Nevenwerk, Koppel Pedaal-Hoofdwerk, Koppel Pedaal-Nevenwerk
 
2008 (Pels & van Leeuwen):
Hoofdwerk C-g3
Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4, Quint 2 2/3 - uit Sesquialter, Octaaf 2 - uit Mixtuur, Mixtuur IV, Sesquialter II vanaf gº
Nevenwerk C-g3
Holpijp 8, Roerfluit 4, Quintfluit 2 2/3, Prestant 2, Schalmey 8
Pedaal C-f1
Subbas 16
Koppel Hoofdwerk-Nevenwerk, Koppel Pedaal-Hoofdwerk, Koppel Pedaal-Nevenwerk

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het hoofdorgel

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
Orgels in Zeeland
contactbrief voor kerkenverzamelaars 55(2006)36-37, 57(2007)36, 59(2008)34-35
de Mixtuur 20(1977)423
de Orgelvriend 3(1980)29*
organist & eredienst 2(1978)31, 12(1980)238

Koororgel

Orgel locaties

Naam gebouw Plaats Periode
Gereformeerde kerk - Immanuelkerk Koudekerke -

Orgelhistorie

b: W.N. de Jongh, Lisse 1980; het positief is eigendom van ds E.V. Wijnands, predikant van deze kerk. Het snijwerk en de vormgeving werd ontworpen door de beeldhouwer Joop Seldenthuis te Bergen (NH); M I ap: Man 6
o: het is niet bekend waar het de Jongh-orgel is gebleven na de sluiting van de Immanuëlkerk te Kouderkerke in 2005

Dispositie

1980 (De Jongh):
Manuaal C-f3
Gedekt 8 bas/discant, Koppelfluit 4 bas/discant, Principaal 2 bas/discant, Quint 1 1/3, Octaaf 1 bas, Cembalo-Regaal 8 bas/discant, Tremulant
Pedaal C-d1
Aangehangen

Geen
foto
beschikbaar

Bronvermelding van het koororgel

Boeken
-
Tijdschriften en andere uitgaves
-
Laatste update: 2018-10-17 19:04:50